Фотография

Галерия

НОВО ИЗДАНИЕ НА СИМПОЗИУМ ЗА ЛЕНДАРТ И КИНЕТИЧНО ИЗКУСТВО КЕВИС

14.07.2018

В последната седмица на юли Етнографски музей на открито „Етър“ е домакин на третото издание на Симпозиума за лендарт и кинетично изкуство „КЕВИС“. Организатори на инициативата са Център за неформално образование и културна дейност АЛОС и ЕМО „Етър“. Партньори са Катедра „Визуални изкуства“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и сдружение „Изкуство в действие“.

Симпозиумът търси пресечна точка между природните дадености на габровския регион, местни традиции, свързани с използване на силата на водата и съвременните художествени форми. Главният фокус пада върху реката, като източник на живот и препитание.

Идеята е битувалите някога по тези места практики за използване на силата на водата в традиционните занаятчийски производства да намерят пряко отражение в работата на художниците. Логичното място за осъществяване на подобни търсения е „Етър“-а, който в качеството си на музей на открито продължава да съхранява тези традиции. От друга страна специфичният природен ландшафт на района, съчетан с локацията на най-посещавания музей в България дават перфектните условия и публики за творчески реализации в сферата на лендарта.

Заглавието „КЕВИС“, което този симпозиум носи идва от огледалното изписване на името на река Сивек, край чиито брегове е построен музеят. To e една символична препратка към отраженията във водата, от която започва всичко. Темата на тазгодишното издание на „КЕВИС“ е заимствана от американското модерно изкуство. Същността ѝ е заключена в израза „Голямото е красиво“.

Участници са проф. Орлин Дворянов, Орфей Миндов, Добрин Атанасов, Галина Динева, Майа Антова, Калин Плугчиев, Спартак Константинов, Светозар Колев и Сияна Филатова. Работата им ще бъде подпомагана от студенти от специалност „Изобразително изкуство“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Реализациите ще се осъществят на част от територията на музея. Творбите ще са насочени към реорганизиране на природната среда или към експерименти с реално движение. Изходна точка са конкретните дадености на избраните от авторите пространства. Приоритетна зона за работа е коритото на река Сивек.

Завършените произведения от симпозиума ще могат да бъдат видени на 28 юли 2018 г. в Деня на отворените врати. В инициативата ще бъде включено и обучение на стажантите на Център АЛОС, като част от Образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“.

Второто издание на „КЕВИС“ бе подпомогнато от фирмите „Загорка“ АД, ДЕРОНИ ООД, ХЕРБ СИСТЕМТЕХНИК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД , Пулсар ЕООД и ВАС ЕООД – Габрово, Ideal Standard International, които предоставиха свои продукти и средства за нуждите на симпозиума.