Фотография

Галерия

МУЗЕЙНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ЗА ИСТОРИЯ НА РАДИОТО В БЪЛГАРИЯ НА СУ „СВ.КЛ.ОХРИДСКИ” ЩЕ НОСИ ИМЕТО НА ПРОФ. ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ

21.05.2018

Музейната експозиция за историята на радиото в България към Софийския университет „Св. Климент Охридски” от 19 май 2018 г. официално ще бъде наименувана на нейния създател - проф. д-р Веселин Димитров.

Официалното откриване се състоя в събота в сградата на Факултета по журналистика и масова комуникация. Встъпителни думи произнесоха  проф. дфн Анастас Герджиков – Ректор на СУ „Св. Кл. Охридски”, проф. Чавдар Христов – заместник-декан на ФЖМК, доц. Вяра Ангелова – ръководител на катедра „Радио и телевизия” и Ивайло Савов – директор на програма „Хоризонт”. Събитието е част от програмата по отбелязване на 130 години СУ „Св.Климент Охридски”, 20 години от създаването на музейната експозиция и е посветено на 80 години от рождението на проф. д-р Веселин Димитров.

Проф. д-р Веселин Димитров (19 май 1938 – 25 юни 2009) е  дългогодишен преподавател и  декан  на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св.Климент Охридски”. Автор е на 17 монографии и над 130 научни студии и статии. Създател е на две научни дисциплини „История на радиото в България” и „Радио програмиране”. Съавтор на концепциите за две популярни радиопредавания – „България – дела и документи” и „Разговор с вас”, както и с прототипа на днешната програма „Хоризонт” на БНР с предаването „От 6 до /” – 1966 г. Създател на университетското радио „Алма Матер”.

Носител е на голямата награда на БНР „Сирак Скитник” и на първа награда на Съюза на българските журналисти за история, теория и критика. Член на Програмния съвет на БНР, председател на конкурса „Осма муза” и постоянен член на журито на журналистическата награда „Паница”. Носител е на почетния знак на Софийския университет – I степен и два пъти носител на почетния знак със синя лента на Софийския университет. „Доктор хонорис кауза” на Шуменския университет „ Епископ Константин Преславски”. Носител на орден „Св.Св.Кирил и Методий” с огърлие.