Фотография

Галерия

МЕЖДУНАРОДНАТА КРЪГЛА МАСА „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ - В ПРОГРАМАТА НА XV-ТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

20.04.2018

Заместник-министърът на туризма Любен Кънчев откри Международната кръгла маса „Културен туризъм“, организирана от Министерството на туризма. Форумът е включен в програмата на XV-то Международно туристическо изложение „Културен туризъм2018“ във Велико Търново. Борсата и дискусията са част от официалния календар на Българското председателство на Съвета на ЕС и тематично са посветени на инициативата на Европейската комисия „2018 - година на културното наследство“.   

Кръглата маса във В. Търново е продължение на проведената през февруари тази година в София среща на министрите с ресор туризъм от държавите членки на ЕС, в чиито рамки беше лансирана инициативата за създаване на т.нар. Софийска карта на значимите европейски културни туристически обекта.  Тя стъпва на опита на България в популяризирането на  100-те туристически обекта - уникален български принос в туристическото движение.

„Доминиращата позиция на Европа като водеща международна туристическа дестинация до голяма степен се базира на нейното богато културно и историческо наследство. България e част от тези тенденции и дори изпреварва европейския ръст в сектора“, подчерта заместник-министърът на туризма – „Неслучайно страната ни е една от трите държави на Стария континент с най-много разкрити артефакти… Новият фокус върху развитието на специализирани видове туризъм, включително и на креативния туризъм, е шанс за още по-успешния имидж на България. В това отношение ролята на аудиовизуалните стратегии и филмовата индустрия играят съществена роля…“.

Министерството на туризма работи усилено в посока за създаване на работна група за насърчаване на пътуванията, провокирани от въздействието на филми и тв сериали. Участниците в кръглата маса се запознаха с анализи и факти, според които около 80 млн. пътуващи хора са избрали именно по тази причина своите дестинации през 2017 г., през последните пет години, според статистиката, практикуващите филмов туризъм са се удвоили. 

Сред  важните  срещи в програмата на МТИ „Културен туризъм 2018“ беше и Националната среща на туристическите информационни центрове в България. В нея участваха представители над 40 информационни центрове, кметове, заместник-кметове и експерти от общини. В се включиха кметът Даниел Панов, заместник-министърът на туризма Любен Кънчев, посланикът на Бразилия, Нейно превъзходителство Ана Мария Сампайо Фернандес, Борислав Йорданов, управител на Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“ и др.

Посланикът на Бразилия, Нейно превъзходителство Ана Мария Сампайо Фернандес, представи опита на страната си в управлението на туризма и маркетинга на дестинациите и маршрутите.

 „Туристическите информационните центрове да бъдат още по-активни и да промотират на повече изложения културно-историческо наследство на българските общини“ - посочи кметът на Велико Търново и председател на НСОРБ Даниел Панов по време пред представителите на туристическите информационни центрове в страната. „Вие сте сред двигателите на туризма във всяка една община. Участвайте в колкото се може повече туристически изложения както в България, така и в чужбина. Подобни събития са успешно средство за привличане на посетители… Така можете да рекламирате музеите, фестивалите, празниците, свързани с традициите и обичаите, маршрутите и атракциите. Именно от вас зависи колко успешен ще бъде маркетингът на туристическите продукти във вашите общини“, подчерта значението на ТИЦ и работата им за развитието на туризма, Д. Панов.