Фотография

Галерия

В РАМКИТЕ НА МТИ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 2018“ ПРЕДСТОИ НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА РАЗРАБОТКА НА ТУРИСТИЧЕСКА ТЕМАТИКА

15.04.2018

За шеста поредна година в рамките на Международното туристическо изложение „Културен туризъм” 2018 – Велико Търново, ще се проведе Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика, в който участват студенти от цялата страна.

Международното изложение ще се проведе от 19 до 21 април 2018 г. с любезното съдействие на Министерство на туризма, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Асоциация на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА) и Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов”. Домакин на форума е Община Велико Търново. За първи път в 15-годишната история на изложението го ще се проведе в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“.

Конкурсът ще бъде представен официално в програмата на борсата във В. Търново на 20.04.2018 г. – петък, от 13.00 ч. Както всяка година, журито с председател проф. Мария Воденска  и организаторите, ще отговорят на всички въпроси, свързани с Националния студентски конкурс - тема, критерии, изисквания, срокове и др.

Крайният срок за изпращане на студентските разработки е до 9 май 2018 г. Победителите и наградите се обявяват в навечерието на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

 

Критерии:

·         Студентите да демонстрират наличието на необходимите теоретични знания и умения за събиране, обработка, анализ  и представяне  на информация за вътрешния туризъм в България  (туристически ресурси, инфраструктура и суперструктура, туристически потоци);

·         Осъществяване на самостоятелен анализ (не просто представяне на данни и факти, или преписване на български източник, или буквален превод на чуждестранен източник);

·         Демонстриране на умения за подходящо онагледяване на анализа;

·         Оригиналност, наличие на собствени идеи, виждания, интерпретации;

·         Логично и структурирано изложение;

·         Добросъвестно цитиране (при използване на мнения, оценки данни или цифри, да се посочват използваните източници).

 

Технически изисквания:

·         Максимален обем на разработката – 10 с.;

·         Задължителната заглавна страница съдържа: името на Националния конкурс за студентска разработка 2016, темата, университет, факултет, департамент, катедра, бакалавърска/магистърска програма, трите имена на участника, специалност, факултетен номер, курс;

·         Препоръчителен шрифт: Times New Roman, размер 12 pt и междуредие 1.5 реда, подравняване на текста – двустранно;

·         По желание на участника темата може да бъде допълнена със снимки, илюстрации, таблици или графики в умерен обем, които обаче не са за сметка на посочения текст;

·         Краен срок за предаване на разработките: до 9 май 2018 г. вкл. на

е-mail: pr@pr-bg.eu

 

Пълната програма на МТИ „Културен туризъм 2018“ – Велико Търново може да се види на www.culturaltourism.info  и на  www.read-travel.eu