Фотография

Галерия

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ КИТАЙСКАТА НАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО МЕЖДУ ГРАДОВЕТЕ ПОСЕТИ ПЛОВДИВ

25.02.2018

Делегация от Китайската народна асоциация за приятелство между градовете (КНАПГ) посети днес Пловдив за среща със заместник-кмета по култура и туризъм на Община Пловдив инж. Александър Държиков. Гостите са на визита в България по линия на подписаното през 2011 г., Споразумение за сътрудничество между Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и КНАПГ. В срещата участваха генералният секретар КНАПГ г-н QINGBoming, заместникът му г-н LIUQianи г-жа WANGQi– мениджър програми, от българска страна – Виктор Янков, директор „Международни връзки“ на Общинска фондация „Пловдив -2019“, Пламен Панов, главен  експерт в отдел „Бизнес развитие и международно сътрудничество“ на Община Пловдив, Валерия Тончева, мл. експерт в същия отдел и Надежда Ангелска, представител на НСОРБ.

Идеята за посещение в Пловдив е продиктувана от желанието на китайските гости да посетят община, която развива активно сътрудничество с китайски местни власти (Пловдив е побратимен с три китайски града), както и от интереса към богатото културно-историческо наследство на Пловдив – градът, избран да бъде Европейска столица на културата през 2019 година.

В началото на срещата,  заместник -кметът инж. Александър Държиков  приветства гостите с добре дошли и им представи информация за местоположението, ресурсите и значението на града, за богатата му история и за някои от емблематичните културно-исторически забележителности, които членовете на делегацията ще имат възможността да посетят в следобедните часове днес, сред които Античен театър, Къща „Клианти“, галерия „Златю Бояджиев“, църква „Св. Св. Константин и Елена“, Хисар капия, къща Хиндлиян, квартал Капана, Римски стадион.

КНАПГ е създадена през 1992 г. с подкрепата на правителствени организации и други китайски асоциации, за да работи за развитие на международните връзки и сътрудничество на китайските местни власти с асоциации и общини на територията на всички континенти. Понастоящем в КНАПГ членуват 500 членове, които представляват над 3000 общини. Освен за развитие на потенциала и възможностите за съвместни дейности между чуждестранни и китайски градове, акцент в програмата за работа е развитието на отношенията по линия „хора към хора“, „градове към градове“,  в контекста на културните и икономически връзки.

 „Чуждестранните връзки са много ценени в Китай. След отварянето на нашата държава с приетата програма от 1973 г., днес Китай е втора световна икономическа сила и това се дължи, както на икономическия подем, който постигнахме, така и на факта, че успяхме да се възползваме от тези положителни обмени“, отбеляза генералният секретар на КНАПГ.

Виктор Янков от Фондация „Пловдив 2019“ представи общата концепция на проекта „Пловдив – Европейска столица на културата - 2019“ и разказа на китайските гости за принципите и процедурата на ЕСК, за пътя, изминат до момента и подготовката на града за реализирането на мащабния културен проект.  Беше отбелязан и факта, че освен мотото с което градът спечели - „Заедно“, във философията на ЕСК съществуват много допирни точки, които се покриват с двете оси на сътрудничество „хора към хора“ и „градове към градове“, залегнали и в  работата на КНАПГ.

Пламен Панов представи накратко дейностите на общинския отдел, занимаващ се с бизнес развитие и международно сътрудничество и детайлно за активностите от последните няколко години по линия на побратимените градове. Специален акцент в презентацията бяха и взаимоотношенията с трите побратимени китайски града, осъществените до момента младежки обмени, посещението на представители на китайски местни власти в община Пловдив, работата на постоянния офис в Шънджън и много други. В края на срещата, участниците си размениха протоколни подаръци и си направиха обща снимка за спомен.