Фотография

Галерия

КРЪГЛА МАСА „ПРОБЛЕМИТЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ В БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ“

18.06.2017

Нов български университет и Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО – София, организираха на 16 юни т.г. кръгла маса на тема „Проблемите на нематериалното културно наследство в образователните програми в българските университети”.

За първи път у нас се поставя въпросът за подготовка на кадри в сферата на нематериалното културно наследство. Инициативата е по линия на ЮНЕСКО - Париж и се осъществява съвместно с Регионалния център. За участие в срещата бяха поканени специалисти, музейни експерти и преподаватели, които са в различни сфери и за първи път представят своите гледни точки към общ проблем – нематериалното културно наследство като образователни програми, подготовка на кадри и тяхната реализация в музеите.

Участниците в дискусията-  изследователи и преподаватели с утвърдено име, представиха образователните програми в различни университети, както и споделиха опит от работа с кадри в сферата на нематериалното културно наследство.Сред тях бяха представители на СУ „Св. Кл. Охридски”, ПУ „П. Хилендарски”, УНИБИТ, НБУ, Българския национален комитет на ИКОМ, РЕМ-Пловдив, РЕМ-Русе и др.

В рамките на събитието в първи корпус на НБУ беше открита фото изложбата „Нематериалното културно наследство в региона на Югоизточна Европа”, предоставена от Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО – София.

 Организатори на форума, проведен в НБУ бяха департамент „Антропология“, департамент „Политически науки“ и Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО – София. Водещи на кръглата маса бяха доц. д-р Ирена Бокова (НБУ), д-р Ирена Тодорова (РЦ/НБУ), доц. д-р Соня Алексиева (НБУ), проф. д-р Николай Ненов (директор на РИМ – Русе), доц. д-р Меглена Златкова (ръководител на катедра по етнология в ПУ „Паисий Хилендарски“).