Фотография

Галерия

ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЪТЯТ НА КОПРИНАТА” НА ИНСТИТУТ КОНФУЦИЙ – СОФИЯ

09.06.2017

Институт Конфуций – София към Софийски университет „Св. Климент Охридски”  проведе Четвъртата международна научна конференция „Пътят на коприната”  на 1 – 2 юни 2017 г. в София.  Форумът имаше за надслов названието на известния древен междуконтинентален път, свързващ Азия, Североизточна Африка и Европа, превърнал се в символ на богатия културен обмен между Китай и света, между Изтока и Запада.

На откриването й присъстваха ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков, посланикът на Китайската Народна Република в България Джан Хайджоу, Атанас Кръстин, секретар на президента по външна политика, проф. Чен Ин - завеждаща отдел „Образование“ в китайското посолство, проф. Ренета Божанкова, заместник-ректор на Софийския университет, проф. Мадлен Данова, декан на Факултета по класически и нови филологии, представители Министерството на образованието и науката и на Министерството на външните работи и др.

Конференцията бе открита от директора на Институт „Конфуций“ г-жа Аксиния Колева.Посланикът на Китай у нас - г-н Джан Хайджоу поздрави организаторите на събитието и изрази благодарността си към всички експерти, учени и изследователи от Китай и България за тяхното дългогодишно внимание, подкрепа и сътрудничество.Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков приветства участниците в конференцията и отбеляза, че „темите на десетте секции са толкова разнообразни, че покриват всички аспекти на китайската история и култура, а докладите се разпростират от средновековната китайска поезия до съвременна китайска икономическа политика”.

Международният форум обхващаше широк кръг от теми в областта на китаистиката и изтокознанието: Китайски език и литература – традиции, съвременност, перспективи; Развитие на китаистиката в България и българистиката в Китай; Духовна традиция, философия, култура на Китай – развитие, влияния, взаимодействия; Пътят на коприната като връзка между цивилизации – история, археология, пътища на обмен на материални и духовни ценности, икономически, социални и културни процеси между Изтока и Запада; Съвременен Китай и светът – социално-икономическа динамика, вътрешна политика и международни отношения, идеи и перспективи за развитие; Историческо и културно наследство на Китай, културен обмен и туризъм; Китайско традиционно и съвременно изкуство – процеси, влияния, взаимодействия.

В научния форум бяха представени над 50 доклада от българските и чуждестранните участници в десет секции: лингвистика, литература, история и археология, история и културно наследство, философия и духовна традиция, исторически връзки и културен обмен, литература и култура, дипломатически и икономически отношения, медицина и физкултура, музика и изкуство.