Фотография

Галерия

БЪЛГАРИЯ - ЦЕЛОГОДИШНА УСТОЙЧИВА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

26.05.2017

Задълбочена дискусия по проекта на Актуализираната национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г., се проведе в рамките на форума, организиран от екипа, съставил проекта на стратегията в София. В дискусията участваха министърът на туризма Николина Ангелкова, Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма, проф. Стоян Маринов, ръководител на екипа, Димитър Маргаритов, председател на КЗП, Благой Рагин, председател на УС на БХРА, Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма, представители на БСБСПА, висши образователни училища и др.

Министърът на туризма подчерта, че е изключително важно в Актуализираната национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България (2014-2030 г.),  да бъдат взети под внимание не само геополитическите процеси извън Европейския съюз, но и отношенията в него и всички съпътстващи новости. Основната цел на Министерството на туризма е страната ни да бъде целогодишна устойчива туристическа дестинация – България на четири сезона и да бъдем в топ 5 на страните от Югоизточна Европа, подчерта по време на дискусията министърът на туризма Н. Ангелкова. Най-вероятно в плана ще бъде включено отпадането на прекатегоризацията. Николина Ангелкова акцентира, че по този начин ще се повиши качеството на продукта, заради завишения контрол и конкуренцията. В този план за действие ще бъде поместено и създаването на туристически инспекторат като звено към Министерството на туризма.

По отношение на отпадане на прекатегоризацията министърът поясни, че се предвижда допълнително облекчение е голяма част от документите, които се изискват, да бъдат набавяни по служебен път от екипа на МТ. Така се спазва и един от ангажиментите на правителството за облекчаване на административната тежест за бизнеса. Тя добави, че се обмисля възможността категоризацията на местата за настаняване да бъде комплексна, а не да се категоризират отделните обекти вътре (лоби бар, ресторант и др.). Министърътна туризма коментира още, че е необходимо да бъдат предложени конкретни идеи и да бъде отчетена свързаността на сектор туризъм с всички останали сектори от икономиката.