Фотография

Галерия

НАГРАДИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА РАЗРАБОТКА НА ТУРИСТИЧЕСКА ТЕМАТИКА НА МТИ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 2017” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

25.05.2017

Приключи петото издание на Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика на Международното изложение „Културен туризъм 2017” – Велико Търново. Конкурсът се обявява всяка година на единствения специализиран форум за културен туризъм у нас, организиран със съдействието на Министерство на туризма, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Асоциация на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА) и Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов”.  Домакин на форума е Община Велико Търново.

Тази година в конкурса се включиха рекорден брой участници от цялата страна – 35 студенти от осем университета: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Стопанска академия „Димитър А. Ценов”,Аграрен университет – Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Нов български университет и Икономически университет-Варна.Те представиха общо 29 разработки (вкл. три екипа с общ проект) по избрана от тях тема, свързана с развитието, състоянието и проблемите на туризма.

Жури с председател проф. Мария Воденска (председател), проф. Иван Марков и доц. Соня Алексиева (членове), обяви имената на победителите като студентите, класирани на първо, второ и трето място получават и предметни награди на стойност съответно 500, 300 и 200 лв.

   · Първа награда печелят студентите от Икономически университет-Варна  в екип: Кристина Калчева, Симона Стойнова, Фатме Алиева и Пламена Чиликова (бакалаври трети курс, специалност „Маркетинг”) с тема „Популяризиране на услугите на отговорния туризъм – Да чуем ЕКОТО”.

   · Втора награда е присъдена на Христо Христов, студент от СУ „Св. Климент Охридски”(магистър, втори курс, МП „Туризъм”) с тема „Физически влияния на туризма в к.к. Слънчев бряг, община Несебър”.

   · Трета награда получава Дестинар Терзиева, студентка от  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“(бакалавър, трети курс, специалност „Туризъм“) с разработка на тема „Бакшишите - поощрение или несправедливост”.

   · Поощрителна награда журито присъжда на Калоян Гергинов, студент от Нов български университет (бакалавър, четвърти курс, БП „Туризъм”,) за темата„Как навлизането на нискотарифните авиолинии отключиха нов вид пътувания – посещенията тип „уикенд‘‘.

Председателят на журито проф. Мария Воденска, сподели при обявяването на наградите: „При оценяването си журито се ръководи преди всичко от креативността и иновативността на темите. Тази година конкурсът е изключително силен с много хубави и съвестно подготвени разработки, но някои от тях третират добре известни теми. Много приятно сме изненадани от разнообразната тематика тази година, от големия брой участници от различни университети, и както вече казах - от креативността и оригиналността на някои от разработките”.

Наградите и грамотите на победителите в петото издание на конкурса ще бъдат връчени по традиция от Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов”. Всички студенти, участвали в конкурса от осемте университета от София, Пловдив, Варна, Свищов и  Благоевград ще получат грамоти за участието си в Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика на МТИ „Културен туризъм 2017” – Велико Търново. Текстовете на класираните най-добри разработки от тазгодишния конкурс ще бъдат качени, както всяка година, на сайта www.read-travel.eu.