Фотография

Галерия

В ПРИМОРСКО ПРЕДСТОИ ПОЛЗОТВОРНА И ИНТЕРЕСНА НАУЧНА СРЕЩА

03.04.2017

Първият европейски симпозиум: Проучване, опазване и управление на биоразнообразието на Европейските морски крайбрежия (RCMBES), ще се проведе от  8 до 12 май 2017 г. в гр. Приморско, съобщават от Изследователския център  ЕКОПАН. Основна цел на срещата е инициирането на международна интердисциплинарна изследователска общност за опазване на крайбрежното биоразнообразие, в духа на програмата на ЕС за Черно море.

По време на симпозиума ще бъдат обсъдени и оценени консервационното значение и състоянието на различни биотични групи. Ще бъдат очертани мерки за по-ефективна работа в тази област. В рамките на събитието ще бъдат представени добри практики за опазване на крайбрежното биоразнообразие в сътрудничество с учени, общини и частния сектор. Ще бъдат очертани мерки за по-ефективна работа в тази област

Симпозиумът се организира от ОПИМОС и ЕКОПАН в сътрудничество с Българска академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и „Приморско клуб” ЕАД.

Научната инициатива печели широка обществена и институционална подкрепа в лицето на Община Приморско, Българо-американска кредитна банка, фондация „кредо Бонум”, „Биоинформ консулт” ООД, сдружение „Черноморска Странджа“, фондация „Виа Понтика“ и сдружение „Морски сговор“. Срещата в Приморско поставя началото на богат конгресен и конферентен календар по българското Черноморие през сезон 2017. Повече информация на: www.opimos.com.