Фотография

Галерия

БТА ПРЕДСТАВЯ ИЗЛОЖБА „60 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЮНЕСКО”

24.03.2017

Вчера в София в СУ „Св. Климент Охридски” беше открита изложбата на БТА „60 години България в ЮНЕСКО”. Изложбата е реализирана с подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО-България към Министерство на външните работи и с любезното домакинство на Софийски университет.

Трийсет и едно пана с около 150 снимки от архива на Българската телеграфна агенция, проследяващи 60-годишната история на България в Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, ще бъдат експонирани от 20 до 26 март в централното фоайе на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

Най-старият фотос в изложбата отразява посещението у нас на Генералния директор на ЮНЕСКО Лутер Харис Еванс през 1956 г., най-новите кадри са от Глобалния форум на жените лидери, който се проведе през май 2016 г. в София с участието на Генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова. Настоящата изложба представя една малка част от огромната работа и ангажираност на хиляди хора за изграждане на образа на България в ЮНЕСКО и пред света, за издигане на мостове за диалог със средствата на културата и споделянето на духовни ценности.

България се присъединява към ЮНЕСКО на 17 май 1956 г. Членството ни в най-голямата организация на ООН - Организацията за образование, наука и култура, е съпътствано от развитието на активен диалог и ползотворно сътрудничество, на споделени ценности за мир, хуманизъм, толерантност, както и на готовност да се работи за цялостно духовно обогатяване на народите.

Наследник на древни цивилизации и култури, българският народ  естествено възприема многообразието на културите като неотменно богатство на нашия свят. Със съзнанието за силата и стойността на своята древна история, културно многообразие и съхранена през вековете национална идентичност, през изминалите шест десетилетия България последователно и целенасочено дава своя принос към мисията на ЮНЕСКО. 

Гордост за България е избирането през 2009 г. на г-жа Ирина Бокова за Генерален директор на ЮНЕСКО. Национална гордост са и включените в световните листи на ЮНЕСКО като паметници с изключителна световна стойност български обекти на материалното и нематериалното ни културно наследство: Боянската църква, Ивановските скални църкви, Казанлъшката гробница, Мадарският конник, Старият град на Несебър, Рилският манастир, Свещарската гробница, Национален парк „Пирин“, резерватът „Сребърна“, хорът на Бистришките баби, ритуалът „Нестинарство”, традицията на производство на „Чипровските килими”, традицията „Сурва”, Съборът на народното творчество в Копривщица.

Фотографии на българските паметници с изключителна световна стойност, включени в листите на ЮНЕСКО, са част от изложбата на БТА „60 години България в ЮНЕСКО”. Техен автор е Иво Хаджимишев, който е и куратор на изложбата. От 28 март до 3 април 2017 г. изложбата ще бъде експонирана и в галерия „Академия” на Националната художествена академия.