Фотография

Галерия

ТУРИСТИЧЕСКАТА КАРТА СТРАНДЖА ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА ВЪВ ВАШИНГТОН НА 4 ЮЛИ 2017 г.

20.02.2017

В Международният търговски и културен център – ГЕОПАН, Бургас е получено писмо на националния представител в Световната картографска асоциация  проф. Теменужка Бандрова за включването на туристическа карта на Странджа планина в най-представителната картографска изложба на годината – тази, която се открива във Вашингтон от 2 до 7 юли 2017 г.

Съвременната туристическа карта на Странджа бе създадена през Международната година на картата от ГЕОПАН и КАРТГЕО, с подкрепата на Областна администрация – Бургас и активното участие на странджанските общини Малко Търново, Приморско, Средец, Царево, Созопол и Болярово, ЮИДП – Сливен, териториалните му поделения и местния бизнес в района на планината.

Справедливо е да се каже, че тя е  резултат на колективни усилия, доведени до щастлив край от две професионални дружества постигнали своята реализация в сферата на картографията.

В писмото на Българска картографска асоциация се съобщава: „туристическа карта Странджа е приета от Българска картографска асоциация да представи България в Международната картографска изложба, която ще се състои в рамките на 28-мата Международна картографска конференция, 2-7 юли 2017 г. в гр. Вашингтон, САЩ ”.

Представянето във Вашингтон на съвременната туристическа карта на планината Странджа ще привлече вниманието на нова публика към Странджа. То ще породи интерес към богатото културно-историческо и природно наследство и е голям успех за нейните съставители и издатели.

Картата ще бъде представена във Вашингтон със следното резюме:

Strandzha – Tourist Map, 2016

-       Title (in English or French) - Strandzha – Tourist Map

-       Type of material (paper / plastic / other – specify) - paper

-       Scale if relevant - 1:110 000

-       Dimensions of the sheet (in millimeters) - 700x1000

-       Author(s)

Dr. Stefan Peykov (idea and conceptual project), Dr. Eng. Silvia Marinova-  (Cartography)

-       Published by

International Trade and Cultural Center GEOPAN - Bourgas and KartGeo Ltd. - Troyan

-       Date published - 15 June 2016

-       Language(s) of the legend

Bulgarian and English

A tourist map of Strandzha mountain with the Blacksea coastline from cape Phoros to Igneada that represents a territory of 7356.8 square km. The map covers the whole physico-geographic boundaries of Strandzha Mountain on the territory of the Republic of Bulgaria and part of the mountain on the territory of the Republic of Turkey. It represents road network, trekking routes, protected areas, tourist chalets and shelters, hotels, archaeological sites, shipwrecks, waterfalls, springs and other natural landmarks and places of interest. The logo of the International Map Year 2015-2016 is included.