Фотография

Галерия

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ОБУЧИТЕЛНИЯТ КУРС „ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ДИАЛОГ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ”

14.02.2017

Обучителен курс „Европейски младежки диалог в социалните медии“ с автор и основен лектор д-р Десислава Манова-Георгиева, се реализира с любезната подкрепа на Информационното бюро на Европейския парламент в България в „Дом на Европа“ в периода 20 октомври 2016 г. - 10 февруари 2017 г. Основната цел на обучителния курс беше да запознае бъдещите комуникационни  експерти - студенти от специалностите „ПР“, „Журналистика“, „Европеистика“ и др., както и експерти в областта на управление на европейски проекти, с най-актуалните проблеми на Стратегията и политиките на ЕС за постоянен и ефективен диалог с младите европейци. 

Обучението е насочено към повишаване на познанието за ЕС и представяне на възможностите за онлайн комуникация между европейските институции и гражданите на Съюза. В рамките на обучителния курс бяха реализирани срещи с представители на Европейския парламент, Европейската комисия и други европейски институции, както и с представители на неправителствения сектор в България.

В рамките на обучителния курс, участниците работиха в три групи и създадоха комуникационни кампании, които реализираха на практика в социалните медии. Темите, които избраха са част от приоритетните сфери в Стратегията на ЕС за младежта – предприемачество, здравеопазване и спорт и доброволчество.

На 10 февруари т.г. в „Дом на Европа“ в столицата участниците в курса представиха чрез интересни презентации и лични наблюдения трите проекта:

Група 1 – STARTирай Бъдеще! – дигитална информационна кампания, която има за цел да насочи вниманието на всички млади хора в България към темата за младежката трудова заетост и предприемачеството и политиките и програмите на ЕС за справяне с недостига на знания и умения и осигуряване на по-добро съответствие между професионалното образование и потребностите на пазара на труда.

Група 2 – ДобротворчЕСтвай днес! - дигитална информационна кампанияза политиките на ЕС за доброволчеството и ползите, които то носи на младите хора.

Група 3 – Виж ни, ние сме на колело! - дигитална информационна кампания вподкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018”, с която се популяризира активния начин на живот. С нашите активности, подкрепяме и инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018”, с която се популяризира активния начин на живот, развитието на спортни политики и инфраструктура с добри съоръжения, програми и активности. С нашите активности, подкрепяме и инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018”, с която се популяризира активния начин на живот, развитието на спортни политики и инфраструктура с добри съоръжения, програми и активности. С нашите активности, подкрепяме и инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018”, с която се популяризира активния начин на живот, развитието на спортни политики и инфраструктура с добри съоръжения, програми и активности.