Фотография

Галерия

ИЗЛОЖБА „ГРИВНИ ЗВЪНКАТ ПОД ВЪЗГЛАВЕ... МАЙСТОРСТВО И ИЗЯЩЕСТВО В КУЮМДЖИЙСКИЯ ЗАНАЯТ”

13.12.2016

Изложбата „Гривни звънкат под възглаве... Майсторство и изящество в куюмджийския занаят”, която се реализира от Етнографски музей на открито „Етър” и Регионалните исторически музеи в Шумен, Ловеч и Габрово, беше открита вчера в „Етъра”.

Със своите близо 400 експоната изложбата представя характерните две направления при художествената обработка на метали. Златарството е изработка на ювелирни предмети от благородни метали (злато и сребро), а дюкмеджийство - създаване на предмети от неблагородни метали. Изложбата запознава посетителите със съдбата на известни в миналото майстори, с използваните от тях техники, със специфичните инструменти, модели и форми. Друг важен акцент е изяществото на изделията, изработвани от куюмджиите: накитите, изделията за бита и църковната утвар.

Най-популярните и разнообразни изделия са накитите. Те са белег на материално благополучие, съобразени са с формите на тялото и с носията, която допълват. Куюмджиите изработват накити за глава, за шия и гърди, за ръце и кръст. Изложбата отделя подобаващо място на характерната за Габровско женска сукманена носия със сокайното забраждане и на Преславско-смядовската двупрестилчена носия със сокайно забраждане, носена в някои райони на Шуменско.

По време на периода, представен в изложбата (края на ХVІІІ до първите години на ХХ век) куюмджийството е толкова престижен занаят, че майсторите са почитани наравно със свещениците, учителите и другите първенци на общността. Интерес за публиката представляват изделията за бита. В началото на ХХ век в градските среди започват да навлизат различни видове подноси, чаши, зарфове, вилици и лъжици, изработени от български майстори. Много от тези предмети, както и новите модели накити, са подражание на западни образци.

В модула, посветен на църковната утвар, са представени предмети, с които свещениците изпълняват различни служби и тайнства. Изработването на ритуални предмети превръща занаятчията в творец. Освен добро познаване на техниката, се изисква той да прояви майсторство при украсата.

Дюкмеджийството е малко познато днес, но в миналото е било важна част от дейността на майсторите. Свързано е с изработка на практични предмети от олово, мед, бронз (мед и калай), дудия (цинк и калай), пиринч/месинг (мед и цинк). Изработваните изделия са предназначени: за домашни нужди - дръжки и резета за врати и прозорци, вилици и лъжици, барутници, оловни павурчета за ракия, светилници и др.; за занаятчийски потреби – модели на куюмджийски изделия, мущи, дивити, пиринчени дръжки за ножове, дюлгерски отвеси, везни за кантари, печати на църкви и учреждения и т.н.; накити – пръстени, гривни, чапрази, обеци (основно от мед, бронз, месинг).

Предпоставка за просперитета на златарския занаят в град Шумен е наличието на значителен брой мюсюлмани, които проявяват подчертана склонност към битови вещи и накити от благородни метали. Образци на изработени изделия от българските куюмджии могат да бъдат видени в изложбата. За по-любознателните посетители, в изложбата е включена любопитна информация за значението и ролята на накитите в народните традиции, за обичаи и вярвания; за историята на занаята; за начина, по който куюмджиите са търгували или рекламирала стоката си.

Специален модул, посветен на децата, им дава възможност да се запознаят със занаята като се забавляват и играят. Видеоматериали представят интересни тематични презентации, като например „Как се гласи сокай” и „Основни техники в производството на изделия”.

За подготовката и реализацията на изложбата са използвани документи и материали, предоставени от Държавен архив-Габрово, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов”- Габрово, Исторически музей-Севлиево, Музей на художествените занаяти и приложни изкуства-Троян, както и личен архив и разкази на майсторите-куюмджии Тинчо Димитров и Лальо Колев.

Изложбата „Гривни звънкат под възглаве...Майсторство и изящество в куюмджийския занаят” се откри в ЕМО „Етър” на 12 декември, ден на Свети Спиридон - покровител на куюмджиите, който в едно от чудесата си превърнал змията в злато. Тя ще бъде представена в изложбената зала на ЕМО „Етър” до края на месец април 2017 г.

Автори на изложбата са: Росица Бинева – уредник отдел „Занаяти”, ЕМО „Етър”; Николета Маринова, уредник отдел „Етнография”, РИМ-Габрово; Мариана Стефанова, уредник отдел „Фондове”, РИМ-Шумен; Силвия Вутева, уредник „Етнография” РИМ-Ловеч.