Фотография

Галерия

БСБСПА ЗАВЪРШИ ЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА С КРЪГЛА МАСА, ПОСВЕТЕНА НА КАДРОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ В БАЛНЕО И СПА ТУРИЗМА

08.12.2016

В града, който получи през месец май във Виши голямата награда на ESPA (Европейската СПА асоциация) за иновативен СПА и балнеотуризъм – Кюстендил, се проведе последната за годината инициатива на Български съюз по балнеология и спа туризъм. В рамките на 2016 г. – годината на 10-годишнината от учредяването на БСБСПА,  съюзът проведе много събития, вкл. и успешния си Трети конгрес през септември в кк „Св. св. Константин и Елена” във Варна. Националната кръгла маса, посветена на успехите и проблемите на кадровия потенциал в балнео и СПА туризма, събра в Община Кюстендил представители на министерствата на туризма и на труда и социалната политика, членове на УС на БСБСПА, собственици и хотелиери от страната, университети и гимназии по туризъм, гости от региона и много медии.

Във форума се включиха кметът на Община Кюстендил Петър Паунов, заместник-председателят на Българският съюз по балнеология и СПА туризъм и вицепрезидент на ЕСПА – Сийка Кацарова, Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма и др. Целта на събитието беше да се дискутират актуални проблеми на образованието, стажовете и бъдещите работни места в балнео и СПА туризма. Участниците в кръглата маса представиха различни гледни точки към големите теми за програмите за обучение на кадри, за възможностите за създаване на центрове за специалисти в туристическия сектор и за  проблемите, свързани с кадрите в сектора и тяхното заплащане. Експерти от двете министерства и хотелиери коментираха Наредба № 2 от 29.01.2016 г. за сертифициране на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове, както и контролът и санкциите по нея в периода от февруари до днес.

По думите на кмета Петър Паунов, Румен Драганов и д-р Таня Ангелова - член на Борда на ЕСПА и експерт на БСБСПА, Кюстендил има бъдеще на успешна туристическа дестинация, която привлича с възможностите за използване на минералната вода за превенция, профилактика и лечение, с красивата си природа и с известната си екологичната земеделска продукция. Богатата история и култура на града, туристическите обекти и утвърдените събития, както и грижата за културно-историческото наследство на Кюстендил надграждат шансовете му за нови успехи в балнео и СПА туризма.

„Изключително важно за развитието на града е разбирането на кмета и  общинско ръководство за бъдещето на туризма, който осигурява работни места, който променя неговия имидж”, сподели пред участниците и медиите г-жа Сийка Кацарова. „Представителите на ЕСПА не само са се запознали с големите възможности на града миналата година, но и подкрепят развитието му чрез реалните ресурси, които балнео и СПА туризъм с богатото му културно- историческото си наследство, може да предложи на туристите от страната и Европа”. С. Кацарова съобщи и новината, че именно Кюстендил ще бъде град-домакин на следващия конгрес на Български съюз по балнеология и спа туризъм през м. септември 2017 г.