Фотография

Галерия

КРЪГЛА МАСА: „КУЛТУРНАТА ОПОЗИЦИЯ СРЕЩУ КОМУНИСТИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ И НЕЙНОТО НАСЛЕДСТВО. БЪЛГАРСКИЯТ СЛУЧАЙ”

21.11.2016

На 28.11.2016 г. от 15 до 19 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ – БАН (ул. „Московска“ 6А) ще се проведе кръгла маса на тема „Културната опозиция срещу комунистическото управление и нейното наследство. Българският случай”. Кръглата маса е в рамките на проект „КУРАЖ“ (Хоризонт 2020), като обединява професионалисти в различни области на културата и науката, личности със различни позиции.

Времето на социализма като историческа епоха, въпросите за характеристики или отгласи от социализма,  за „кодовете“ му в „постсоциализма“, съвременното общество, продължават да предизвикват разгорещени дискусии. Значими и значителни са усилията и натрупванията в осмислянето на половинвековния период – както като държавни структури и властови механизми, така и като възможни (и невъзможни) форми на съпротива, противопоставяне, бунт срещу наложения режим и отстояване на хуманни ценности.

Четири основни въпроса ще структурират дискусията:

- Как се дефинира социалистическият период, какви са спецификите на тоталитарната власт в България?

- Как дефинираме дисидентство, културна опозиция, съпротива?

- Какви са специфично българските интелектуални реакции срещу режима?

- Как се събира, съхранява, популяризира наследството на културната опозиция?

Надяваме се, дебатът да подтикне към активно вглеждане и вслушване в различната перспектива и критично отношение към всяко знание (включително към своето собствено); да подтикне към размисъл и към активно действие за съхраняване наследството на културната опозиция. 

ПРОГРАМА И УЧАСТНИЦИ

15:00  Откриване

Поздравителен адрес от Пламка Бошнякова, директор на дирекция „Публичност на архивите”, Държавна агенция „Архиви“; Петко Христов, Директор на ИЕФЕМ – БАН; Анелия Касабова, ИЕФЕМ – БАН, изследовател към проект КУРАЖ

Въведение: Проектът КУРАЖ – Шандор Хорват, Унгарска академия на науките, Будапеща

15:30  Кръгла маса: “Какво е културна опозиция и как да съхраним наследството й”

Водещ: Улф Брунбауер, Институт за източно- и югоизточноевропейски изследвания, Регенсбург

Наталия Христова, Нов български университет, София; Ивайло Знеполски, Институт за изследване на близкото минало, София; Искра Баева, СУ „Св. Климент Охридски“; Евгения Иванова, Нов български университет, София; Иван Еленков, СУ „Св. Климент Охридски“; Бойко Киряков, Държавна агенция „Архиви“, София. 

17:30-18:00   Кафе пауза

18:00-19:00  - Водещ: Бойко Киряков, Държавна агенция „Архиви“

Даниела Колева, СУ „Св. Климент Охридски“; Екатерина Бончева, Комисия РДОПБГДСРСБНА, София; Анастасия Пашова, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград; БОАСО; Красимир Илиев, Софийска градска художествена галерия.

Проектът е финансиран от ЕК по програма Хоризонт 2020 за научни изследвания и иновации, проект №  692919.