Фотография

Галерия

БЪЛГАРСКАТА КАРТОГРАФИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА КАРТАТА

14.11.2016

Изложбата (14-24 ноември т.г.) се организира от Българска картографска асоциация като финална кулминация на богата поредица от събития, с която страната ни се представи в Международната година на картата 2015-2016. Инициативата бе обявена от ООН и подкрепена от Международната картографска асоциация. В нея България бе един от най-активните участници.

Представителната колекция в Народното събрание показва картографски произведения -  стари карти, военно-топографски, тематични, туристически, учебни карти и атласи, панорамни карти, изработени на базата на 3Dмодели и навигационни картографски продукти. Показаните картографски произведения, много от които се експонират за първи път, демонстрират международно признати постижения на българските картографи. Изложбата в Парламента ще допринесе за развитието на науката, образованието, бизнеса, управлението на различни административни нива и устойчиво развитие на обществото.

Експозицията има за цел да представи състоянието на българската картография и нейното място в международното развитие на този важен клон на човешкото познание. Съвременните картографски произведения са изработени с Географски информационни системи, което води до тяхната висока точност, достоверност, коректност и несъмнена полезност за управлението. Денят 16 ноември е избран за откриването от организаторите не случайно – това е Световният ГИС ден.

Участниците в изложбата са подбрани от ръководството на БКА, която е Национален представител в Международната картографска асоциация. Това са юридически членове на Българска картографска асоциация с несъмнени постижения: ДейтаМап-Европа, Картографско студио ДавГео, КартГео, КартПроект, Геопан - Бургас, Хиър Юръп – клон България, Военно-географска служба и Дипломатически институт към Министерство на външните работи.