Фотография

Галерия

ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА „СЪХРАНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И МУЗЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО ЧАСТ ОТ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ” ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА „ВИЗУАЛНАТА КУЛТУРА И МУЗЕИТЕ”

06.10.2016

От 12 до 14 октомври 2016 г. в ЕМО „Етър“ - гр. Габрово ще се проведе Четвъртата национална среща на тема „Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие”, организирана ЕМО „Етър“ в партньорство с Министерство на културата - дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”. 

Предизвикателствата, които съвременността поставя пред музейното дело в България, дават основание на организаторите да предложат възможности за представяне на дейността на музеите през призмата на „Визуалната култура и музеите” с четири подтеми: мястото на визуалната антропология в познанието за света, който ни заобикаля и ролята й в реализацията на музейната експозиция: история и добър опит; аудиовизуалните материали и музейното изследване – текст (артефакт) и контекст; визуалните материали – самостоятелна част от експозицията или спомагащи представянето на музейните артефакти; аудиовизуалнататехника и документиране на дейността на музеите – начин на употреба.

Също така ще бъдат показани и интересни събития и факти, пречупени през призмата на времето,  допринасящи за съхраняването на националната ни идентичност.

Традиционно като поздрав към участниците в Четвъртата националната среща ще бъде представена изложбата „Багри от природата“, подготвена от колегите от ЕМО „Етър“. В последния ден участниците ще посетят археологическия обект Средновековен град и крепост „Хоталич”.

 

АЕК "Етър" е първият по рода си музей в България. Той е открит на 7.09.1964 г. Музеят е разположен ва 8 км. южно от гр. Габрово. Идеята за създаването на Етъра принадлежи на Лазар Донков. В досегашните музейни експозиции не можеше да се постави зрителят в непосредствен контакт с отминалата действителност. Всичко това беше причината - пише Донков - да се роди у мен мисълта да се създаде действащ музей на открито.... за да може миналото да стане видимо, лесно за възприемане и разбиране, да може да се съхрани това огромно национално богатство."

В музея са разположени 50 обекта - технически съоръжения на вода, къщи със занаятчийски работилници, обекти с обществено значение. Целта на музейната експозиция е да разкрие архитектурата, бита и стопанското минало на Габрово и Габровския край през Възраждането - втората половина на ХVІІІ в. и ХІХ в. Изграждането на музея се осъществява чрез три основни метода: реставрация на обекти, заварени на терена; пренасяне на оригинални съоръжения и пресъздаване на сгради по предварително направени заснемания (копия на оригинали).