Фотография

Галерия

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ „БЪЛГАРИТЕ“ НА ПРОФ. ПЕТЪР-ЕМИЛ МИТЕВ

18.06.2016

В книгата си „Българите. Социологически погледи“ (ИК „Изток-Запад“) проф. Петър-Емил Митев прави точен анализ на историческия път, който изминахме през последните петдесет години.

В книгата са актуализирани фундаменталните въпроси, поставени от основателя на българската социология Иван Хаджийски: Откъде тръгваме? Какъв път сме изминали? Докъде сме стигнали? Накъде отиваме? Разгледани са проблемите пред българската социология по време на прехода, българската бедност, българската религиозност, българската толерантност, българската диаспора и балканските реалности, българският оптимизъм пред европейските и глобалните предизвикателства. И друг основен мотив: как чрез промените, свързани с младежта ни, трябва да разберем обществото, в което живеем… По-голяма част от тези великолепни текстове за първи път получават достъп до широката аудитория.

Това четиво ни помага, както пише проф. Митев: „Да се погледнем в социологическото огледало и да се видим sine ira et studio“(без гняв и пристрастие). Изследванията са резултат на широко и интензивно международно сътрудничество, работа с научни организации и социологически агенции в България. След „Българите“ се предвижда да излязат още: „Преходът: политологически ракурси“, „Революция и реформа: идеологически аспекти“, „Човекът във времето: персонални фрагменти“...

Проф. Петър-Емил Митев, доктор на философските науки, е дългогодишен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, понастоящем ръководител на Института по социология „Иван Хаджийски“. Взема участие в емпиричните социологически проучвания в България от тяхното възстановяване през 60-те години на ХХ век до наши дни. Един от учредителите на първата университетска специалност „Социология“. Председател на Българската социологическа асоциация (1991/95; 1997/99). Работи в областта на социологията на младежта, етносоциологията, социология на религията, социология на бедността, обща теория и история на социологията.

Корицата на книгата е дело на Пламен Вълчев.