Фотография

Галерия

ИЕФЕМ – БАН ПРЕДСТАВИ 25 СБОРНИКА, 10 МОНОГРАФИИ И СПИСАНИЯТА „БЪЛГАРСКА ЕТНОЛОГИЯ“ И „БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР“ НА ПЪРВИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАНАИР НА МУЗЕЙНАТА КНИГА

13.06.2016

На Първия национален панаир на музейната книга на 10-12 юни т.г. в Етнографски музей на открито „Етър“,  ИЕФЕМ – БАН  представи 25 сборника, 10 монографии, списанията „Българска етнология“ и „Български фолклор“ заедно с двете изложби в Националния етнографски музей.

Панаирът има за цел да популяризира качествените издания на българските музеи и галерии. Организаторите от Институтът за приложна музеология, Етнографският музей на открито „Етър", ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" и издателство „Фабер" са убедени, че сборниците с научен характер, които музеите и галериите издават, заслужават да бъдат по-разпознаваеми и продаваеми в България и в чужбина.

Официално на панаира бяха представени три нови сборника от ИЕФЕМ – БАН: сборник „Музеят и обществото на спектакъла“ - втори в поредицата „Дебати в музеологията“; сборник „Етнографски проблеми на народната култура” (том 11) и сборник „Културна и медицинска антропология” в чест на проф. Минчо Георгиев.

Почитателите на етнологията и музеите  се запознаха и с монографиите на млади учени от ИЕФЕМ – БАН, издадени по проекта „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности”. Това са книгите: „Традиция и модернизация във всекидневието на българките мюсюлманки в Средните Родопи през втората половина на XX век“ на Елена Стефанова Петкова, „Миграции и социо-културна динамика“ на Ивайло Марков, „Образование в музея“ на Иглика Мишкова, „Трудова мобилност на каракачаните в България“ на Начо Димитров, „Култът към светци безсребърници в България. Образи, вярвания и ритуални практики“ на Яна Гергова, „Колективизация в българското село (1948 – 1970)“ на Яна Янчева.