Фотография

Галерия

ПРИКЛЮЧИ НАЦИОНАЛНИЯТ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА РАЗРАБОТКА НА ТУРИСТИЧЕСКА ТЕМАТИКА НА МТИ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 2016” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

28.05.2016

Приключи четвъртото издание на Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика на Международното изложение „Културен туризъм 2016” – Велико Търново. Конкурсът се обявява всяка година на единствения специализиран форум за културен туризъм у нас, организиран от със съдействието на Министерство на туризма, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Асоциация на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА) и Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов”.  Домакин на форума е Община Велико Търново.

Тази година в  конкурса участваха 13 разработки на студенти от шест университета. Жури с председател проф. Мария Воденска и членове: проф. Иван Марков и доц. Соня Алексиева, обяви вчера имената на победителите. Заедно с грамотите студентите, класирани на първо, второ и трето място получават и предметни награди на стойност съответно 500, 300 и 200 лв.

Първа наградаспечели разработката „Размишления над едно туристическо лого” на студента Ивайло Коцев от Нов български университет, Магистърска програма „Културен туризъм” -департамент „Антропология”.

Втора награда получава разработката „Анализ на туристически пазар Германия от гледната точка на българска туристическа фирма” на студентите Васко Георгиев, Божана Цветкова и Мартин Андреев от СУ „Св. Кл. Охридски” на Геолого-географски факултет, специалност „Туризъм”, II курс.

Трета награда е присъдена за разработката„Влажните зони в България и туристическото им използване” на Петя Иванова от Международно висше бизнес училище-Ботевград, специалност „Туризъм”, Бакалавърска програма, IVкурс.

Наградите и грамотите на победителите в четвъртото издание на конкурса ще бъдат връчени от Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов”. Всички студенти, участвали в конкурса от СУ „Св. Кл. Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,Нов български университет, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Международно висше бизнес училище-Ботевград и ПУ „П. Хилендарски” ще получат грамоти за участието си в Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика на МТИ „Културен туризъм 2016” – Велико Търново.