Фотография

Галерия

НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 2016” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА НАЙ-ДОБРА РАЗРАБОТКА НА ТУРИСТИЧЕСКА ТЕМАТИКА

03.05.2016

В рамките на 13-то издание на Международно изложение „Културен туризъм 2016”, което се проведе от 14 до 16 април т. г. във Велико Търново, организаторите на форума обявиха началото на четвъртия Национален студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика.

Изложението се организира с любезното съдействие на Министерство на туризма, и с партньорството на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции и Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов”. Домакин на форума е Община Велико Търново.

Представянето на критериите и изискванията за участие в четвъртото издание на конкурса, беше направено от журито с председател проф. Мария Воденска (СУ „Св. Кл. Охридски”) в рамките на програмата на борсата на 15.04.2016 г. във В. Търново. Преди и след изложението организаторите изпратиха писма-покани за участие в конкурса до 15 български университета.

По традиция имената на победителите ще бъдат обявени на един от най-светлите български празници - 24 май. Заедно с грамотите студентите на първо, второ и трето място получават и предметни награди на стойност съответно 500, 300 и 200 лв. Срокът за предаване на студентските разработки е до 10.05. 2016 г. вкл. само онлайн на e-mail: pr@pr-bg.eu. Ето отново и изискванията, които са изпратени до всички университети с програми Туризъм.

Критериите на конкурса включват:

·        Студентите да демонстрират наличието на необходимите теоретични знания и умения за събиране, обработка, анализ  и представяне  на информация за вътрешния туризъм в България  (туристически ресурси, инфраструктура и суперструктура, туристически потоци);

·         Осъществяване на самостоятелен анализ (не просто представяне на данни и факти, или преписване на български източник, или буквален превод на чуждестранен източник);

·         Демонстриране на умения за подходящо онагледяване на анализа;

·         Оригиналност, наличие на собствени идеи, виждания, интерпретации;

·         Логично и структурирано изложение;

·         Добросъвестно цитиране (при използване на мнения, оценки данни или цифри, да се посочват използваните източници).

Техническите изисквания към участниците включват:

·         Максимален обем на разработката – 10 стр.;

·         Задължителната заглавна страница съдържа: името на Националния конкурс за студентска разработка 2015, темата, университет, факултет, департамент, катедра, бакалавърска/магистърска програма, трите имена на участника, специалност, факултетен номер, курс;

·         Препоръчителен шрифт: Times New Roman, размер 12 pt и междуредие 1.5 реда, подравняване на текста – двустранно;

·         По желание на участника темата може да бъде допълнена със снимки, илюстрации, таблици или графики в умерен обем, които обаче не са за сметка на посочения текст.