Фотография

Галерия

СБОРНИКЪТ „ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ПАМЕТ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ИДЕНТИЧНОСТИ“ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН НА 1 МАРТ

26.02.2016

На 1 март 2016 г. от 17.00 ч. в зала 19 на ул. „Московска” 6А ще бъде представен сборникът „Изследване на културната памет, културното наследство и идентичности“. Представянето е част от семинара „Етнология на социализма и постсоциализма“, организиран от едноименната секция на ИЕФЕМ – БАН.

Сборникът със съставители доц. д-р Ана Лулева и доц. д-р Иванка Петрова представя статии на докторанти, постдокторанти и млади учени, членове на интердисциплинарен проект, разработван в ИЕФЕМ – БАН в периода юли 2013 – юли 2015 г. Авторите са перспективни млади изследователи от различни дисциплини: етнология, фолклористика, музеология, изкуствознание, музикознание, работещи в една актуална научна сфера – изследванията на културната памет и културното наследство.

Представените в сборника теми са разнообразни по съдържание: функционирането на колективната памет в съвременността, процесите на конструиране и използване на културното наследство, ролята на съвременните музеи като медии, връзките на наследството с културния туризъм, създаването на места на паметта, музикалното фолклорно наследство в сферата на образованието, конструирането на идентичности чрез потребление и определени стилове на живот, конструирането на транснационална идентичност на трудовите мигранти и др.

Сборникът ще бъде представен от доц. д-р Валентина Васева и доц. д-р Валентина Ганева-Райчева.