Фотография

Галерия

УСПЕШЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН В АЕК „ЕТЪР”

10.11.2015

От 1 май до 30 октомври 2015 г. в активния сезон, музеят на открито в Габрово е посетен от общо 142 419 туристи. Статистиката показва, че посещаемостта е завишена с 20 238 души в сравнение с 2014 г.

В потвърждение, че „Етър”-а е предпочитано място за туризъм и отдих е ръстът от български туристи с 21 294, в сравнение с предходната година. За първи път през 2015 г., на по-големите традиционни празници, музеят обяви безплатни дни, в които се предложиха различни възстановки и допълнителни атракции.

Архитектурно-етнографският музей е фактор в културно-познавателния туризъм в региона и страната, успешно запознава и допълва знанията и уменията в младите хора за епохата на българското Възраждане.

През 2016 г. музеят ще бъде обогатен с нови възстановки, детски и младежки програми, които да развиват представата им за бита и занаятите от миналото.