Фотография

Галерия

НОВО ИМЕ НА ФРЕНСКИЯ ПОРТАЛ ЗА ТУРИЗЪМ - FRANCE.FR

06.11.2015

По случай първата Годишна конференция по въпросите за туризма, под патронажа на г-н Лоран Фабиус, министър на външните работи и международното развитие, министърът съобщи, че интернет сайта за туризъм във Франция – www.rendez-vousenfrance.com, вече ще се нарича www.France.fr. Порталът www.rendezvousenfrance.com, управляван от агенцията за развитие на туризма – AtoutFrance, става  www.France.fr.

„Това име на домейн, притежавано до този момент, но неизползвано от правителството, е шанс за френския туризъм. Една чудесна възможност да сезасили присъствието на сайта в интернет и да се увеличи публиката му“, коментира Кристиан Мантеи, изпълнителен директор на AtoutFrance.

Началната страница на сайта позволява да изпъкнат ключовите „марки“, които рекламират Франция като дестинация в чужбина (Париж, остров Мон Сен Мишел, Шампан…), но също така и значимите събития, чието домакинство е стратегическо за Франция. Страницата дава достъп на 17 езика до съдържание, което изтъква дестинациите и клъстерите по компетентност, които са от изключително значение за Франция като дестинация.

Посветеният на българския пазар сайт, чието съдържание е на английски език, се намира на входа „EasternEurope”. До 2016 г. рекламната марка на френския туризъм – RendezvousenFrance.com, ще се замени от France.fr.