Фотография

Галерия

ПРИКЛЮЧИ ТРЕТАТА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ВЛАСТ

26.10.2015

В периода 19-21 октомври в гр. Русе, с любезното домакинство на Община Русе и под мотото Сътрудничеството между обществения и частния сектор – платформа за устойчиво туристическо развитие  се проведе Третата работна среща между бизнеса и местната власт.

Планиран като инструмент за постигане на една от стратегическите цели на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, АБТТА –  перспективно и устойчиво туристическо развитие,  още със своето първо издание през 2013 г., форумът се утвърди като необходима, иновативна и ефективна формула за разширяване и надграждане диалога между основните групи участници на туристическия пазар: общините – основен фактор за изграждане на висококачествен и конкурентоспособен регионален туристически продукт, туроператорите, осигуряващи неговата пазарна реализацияи организациите, създаващи  бъдещите професионалисти за туристическата индустрия.

Обединени от обща кауза - превръщане на България в предпочитана международна туристическа дестинация, и независимо от затруднената предизборна обстановка  в срещата взеха участие близо 70 делегати  - представители на местните туристически администрации, водещи български туроператорски фирми - членове на АБТТА и други партньорски сдружения, представители на ръководството на  Катедра География на туризма на СУ СВ. Климент Охридски, преподаватели и ученици от Гимназия по туризъм - Русе, екскурзоводи, местни доставчици на туристически услуги.

Форумът започна с пресконференция, на която журналисти от национални и регионални печатни и електронни медии се запознаха с вижданията на АБТТА относно отговорността на различните „играчи” на туристическата сцена и позицията на Община Русе относно ролята на местната туристическа администрация за устойчиво туристическо развитие; делегатите в срещата получиха поздравителни адреси от Министъра на туризма и Нов български университет.

За осъществяване целите на инициативата – популяризиране на регионалното туристическо предлагане и повишаване конкурентоспособността на националния туристически продукт, деловата програма беше обособена в няколко модула.

По време на панел Споделена отговорност, туроператори и представители на общините обсъдиха възможностите за повишаване ефективността на своите професионални взаимодействия, и подпомогнати от свои партньори, потърсиха решение за някои затруднения, свързани с туристическото предлагане на регионално ниво.

Партньорството между публичния и частния сектор е признато като един от основните фактори за успех в развитието и маркетинга на туристическите дестинации, подчерта проф. д-р Васил Маринов, Ръководител Катедра География на туризма, СУ Св. Климент Охридскивсвоята презентация „Нагласи на туристическия бизнес за сътрудничество с местните власти в Дунавския туристически район”, и запозна присъстващите  с нагласите на бизнеса в районаза сътрудничество с местните власти, като направи сравнителен анализ  на предпочитаните партньорски дейности и форми на сътрудничество според  правния, техническия и финансов капацитет на партньорите.

С особен интерес беше изслушана лекцията на Михаил Михов, експерт по туризъм към Туристическо дружество Приста и Сдружение Вело-Русе  относно успешните политики, с които неправителствените организации могат да подкрепят развитието на местния бизнес.

В работни модули „Презентация на регионалните туристически ресурси” участниците в срещата се запознаха с възможностите за развитие на туризъм и новоразработени туристически продукти в 10 български общини - Варна, Велико Търново, Исперих, Казанлък,  Пловдив, Русе, Стара Загора, Столична Община, Троян, Хасково, и  размениха опит относно възможности за разширяване на местното туристическо предлагане.

В последващ практически семинар workshopпредставителите на общинските  администрации дискутираха със заинтересования бизнес условията на сътрудничество  и представиха - по специално разработен и предварително разпространен от АБТТА модел, подробна информация за туристически обекти, природни забележителности, места за настаняване  и изхранване на територията на своята дестинация. В практическия семинар взеха участие и местни доставчици на туристически услуги от региона на Община Русе, които запознаха присъстващите туроператори със своята дейност, като размениха  конкретна практическа информация.

В изпълнение на една от целите -запознаване с туристическия потенциал на Общината-домакин, форумът включваше изключително богата информационно – опознавателна програма.  Делегатите в срещата се запознаха с уникалната архитектура на града на свободния дух -  дело на италиански, австрийски, немски и български архитекти,  посетиха знакови обекти  като Паметника на свободата, проектиран от италианския скулптор Арнолдо Цоки, Доходното здание, построено по проект на виенския архитект Петер Паул Бранк и обявено за емблематична сграда на България за 2014 г., запознаха се с уникалните експозиции на  Националния исторически музей и къщата-музей на „Богородицата на българската свобода”  - Баба Тонка Обретенова, разгледаха  архитектурно-художествения комплекс Дунавска задруга на занаятите, усетиха безкрайността и безвремието в едночасова панорамна разходка по мъдрия и спокоен Дунав, инспектираха производството на вино  в бутиковата винарска къща „Левента”.

Управителният съвет и членовете на АБТТА изразяват дълбока благодарност за любезното домакинство на Третата работна среща между бизнеса и местната власт и изказват искрена признателност за безрезервна ангажираност на ОБЩИНА РУСЕ с всички инициативи в подкрепа на устойчивото развитие на българския туризъм, се казва в благодарствения адрес на Асоциацията.