Фотография

Галерия

НАГРАДИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА РАЗРАБОТКА НА ТУРИСТИЧЕСКА ТЕМАТИКА НА МТИ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 2022” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

18.04.2022

В рамките на Международното изложение „Културен туризъм” – Велико Търново (14-16 април) бяха обявени наградите на деветото издание на Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика. Конкурсът е част от програмата на изложението и представя всяка година на единствения специализиран форум за културен туризъм у нас, творческите резултати на студенти от цялата страна.

За  първи път тази година наградите от Националния студентски конкурс бяха обявени на самото изложение на 15 април, а не както в предишните години в навечерието на 24 май. Така организаторите дават възможност повече участници във форума, преподаватели и студенти по туризъм, да присъстват лично на представянето на най-добрите разработки и при връчването на наградите.

В поредното издание на конкурса за девета поредна година се включиха 16 участници от 8 университета в страната: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Икономически университет – Варна, СУ „Св. Климент Охридски”, Нов български университет и Тракийски университет – Стара Загора, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, УНИБИТ и Аграрния университет – Пловдив. Студентите по туризъм представиха разнообразни разработки по избрана от тях тема, свързана с развитието, състоянието и проблемите, предимно на културния туризъм.

Жури с председател проф. Мария Воденска и членове: проф. Иван Марков и доц. Соня Алексиева, обяви на изложението имената на студентите, класирани на първо, второ и трето място, които получават и предметни награди. Изключително интересни и оригинално разработени теми, голям интерес към конкурса и нарастващо внимание към проблемите на културния туризъм – бяха част от изводите на журито, което представи във Велико Търново всички участници и техните разработки.

ПЪРВА НАГРАДА спечели Веселин Кюранов от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, втори курс, ОКС „Бакалавър“ от факултет „Производствен и търговски бизнес“, катедра „Икономика и управление на туризма“, специалност: „Икономика на туризма“ с темата „Бедняшки “Slum” туризъм“.

ВТОРА НАГРАДА е присъдена на Благовест Петров от УНИБИТ, трети курс, факултет по библиотекознание и културно наследство, катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“, специалност „Информационни ресурси на туризма“ – III  курс с темата „Създаване, развитие, репутация и популяризиране на фeйсбук – група за туризъм“.

ТРЕТА НАГРАДАполучава Цвета Тенекеджийска от Нов български университет, четвърти курс, ОКС „Бакалавър“, БП „Управление на туризма“, департамент „Администрация и управление“ с темата „Фестивалът EXIT - значение за туристическата индустрия в Нови Сад“.

ДВЕ ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИприсъди журито в тазгодишното издание на конкурса на студентите: Никол Николова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", втори курс, стопански факултет, катедра „Туризъм“, специалност „Туризъм“ за темата „Маджарово – едно изследване отвъд границите на конвенционалния туризъм“ и на Христина Попова от СУ „Св. Климент Охридски“, бакалавър четвърти курс, ГГФ - катедра „География на туризма“, специалност „Туризъм“ с темата „Когато няма място за  новопристигналите гости“.

На представянето на резултатите от Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика на 15 април т.г., организаторите връчиха официално и наградите на студентите и на миналогодишното издание на конкурса, който се състоя, независимо от отлагането на форума през м. септември 2021 г., поради въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на България. Обявените през м. юли издания на Националния конкурс READ & TRAVEL („ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ”), както и Националния студентски конкурс, се проведоха, тъй като след 8 септември т.г., вече бяха на финалния етап от провеждането си.

Бяха обявени и връчени грамотите и наградите на Анастасия Костова с ПЪРВА НАГРАДА от СУ „Св. Климент Охридски“ – Геолого-географски факултет, катедра „География на туризма“, БП „Туризъм“, втори курс с темата: „Пътепис за едно учебно пътуване (вълненията и ползите от една туристическа практика)“; на Василена Павлевчева с ВТОРА НАГРАДА от Нов български университет – департамент „Администрация и управление“, БП „Управление на туризма“, четвърти курс с темата: „Алтернативно или традиционно хотелско настаняване – съвременната дилема в туризма“; на Елеонора Янчева с ТРЕТА НАГРАДА от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, стопански факултет, катедра „Туризъм“, специалност „Туризъм“, ОКС „Бакалавър“, трети курс с темата: „Цената, която плащаме с избора си на превозно средство (емпирично проучване сред студенти от Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)”.

За 2021 г. журито присъди в миналогодишното издание на конкурса и ДВЕ ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ на студентите: Иван Щирков от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, стопански факултет, катедра „Туризъм“, специалност „Туризъм“, ОКС „бакалавър“, трети курс за разработката на тема: „Богатствата на с. Арбанаси –предложение за пешеходен маршрут, базиран на културно-историческото наследство“ и на Звезделина Билникова от Тракийски Университет – Стара Загора, стопански факултет, специалност „Регионална икономика“, бакалавър, трети курс за разработката на тема: „Културен туризъм в град Котел и село Жеравна“.

На представянето на резултатите и наградите във Велико Търново, организаторите благодариха на участниците в Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика за 2022 г., както и на техните преподаватели и ментори за подкрепата на неговото девето издание. Както всяка година на МТИ „Културен туризъм” – Велико Търново, заедно с наградените, всички студенти получават грамоти за участие в конкурса. Информация за наградените  се публикува на https://culturaltourism.info/и на https://read-travel.eu, а представяне на отличените студенти и техните разработки се представят на  Награди на: https://read-travel.eu.