Фотография

Галерия

ПРЕДСТОИ ДЕВЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА РАЗРАБОТКА НА ТУРИСТИЧЕСКА ТЕМАТИКА НА МТИ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

25.03.2022

В рамките на XVII-то издание на МТИ „Културен туризъм 2022” – Велико Търново (14-16 април) предстои провеждането на Национален студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика. Форумът се организира от община Велико Търново, в партньорство с националните организации на туроператорите, хотелиерите и ресторантьорите в България и с подкрепата на Министерството на туризма.

Тази година за първи път в историята на конкурса, журито – с председател проф. Мария Воденска и организаторите, ще представят резултатите от Националния студентски конкурс в самата програма на изложението във В. Търново. Пред участниците и гостите, както и пред преподаватели и студенти от няколко университета, през м. април, ще бъдат обявени имената на победителите и ще бъдат връчени официалните сертификати за участие на студентите от всички университети в деветото издание на конкурса. Наградените на първо, второ и трето място получават, както всяка година предметни награди на стойност съответно 500, 300 и 200 лв.

Поканите за участие в конкурса са изпратени до университетите в страната, които предлагат бакалавърски и магистърски програми по туризъм. Студентите и техните преподаватели предварително са запознати с критериите и техническите изисквания към разработките, с които ще участват в традиционния конкурс. Критериите и сроковете са представени в поканите до университетите:

 • Студентите да демонстрират наличието на необходимите теоретични знания и умения за събиране, обработка, анализ и представяне на информация за вътрешния туризъм в България (туристически ресурси, инфраструктура и суперструктура, туристически потоци);
 • Осъществяване на самостоятелен анализ (не просто представяне на данни и факти, или преписване на български източник, или буквален превод на чуждестранен източник);
 • Демонстриране на умения за подходящо онагледяване на анализа;
 • Оригиналност, наличие на собствени идеи, виждания, интерпретации;
 • Логично и структурирано изложение;
 • Добросъвестно цитиране (при използване на мнения, оценки данни или цифри, да се посочват използваните източници).
 • Техническите изисквания:
 • Максимален обем на разработката – 10 с.;
 • Задължителната заглавна страница съдържа: името на Националния конкурс за студентска разработка 2016, темата, университет, факултет, департамент, катедра, бакалавърска/магистърска програма, трите имена на участника, специалност, факултетен номер, курс;
 • Препоръчителен шрифт: Times New Roman, размер 12 pt и междуредие 1.5 реда, подравняване на текста – двустранно;
 • По желание на участника темата може да бъде допълнена със снимки, илюстрации, таблици или графики в умерен обем, които обаче не са за сметка на посочения текст;

Краен срок за предаване на разработките: до 6 април 2022 г. вкл. на e-mail:  pr@pr-bg.eu. Повече подробности за Националния студентски конкурс и критериите за участие, както и отличените студентски разработки през годините, можете да намерите на: http://read-travel.eu

Програмата на МТИ „Културен туризъм 2022” – В. Търново, можете да видите на www.culturaltourism.info и www.read-travel.eu след 6 април т.г.