Фотография

Галерия

МТИ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 2021” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЯВЯВА ОСМИЯ НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА РАЗРАБОТКА НА ТУРИСТИЧЕСКА ТЕМАТИКА

23.07.2021

Предстои провеждането на осмото издание на Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематикана МТИ „Културен туризъм 2021” – Велико Търново. Форумът се организира от община Велико Търново, в партньорство с националните организации на туроператорите, хотелиерите и ресторантьорите в България и с подкрепата на Министерството на туризма от 23 до 25 септември 2021 г.

В рамките на XVII-то издание на изложението отново се провеждат Национален конкурс READ AND TRAVEL („Чети и пътувай”) и Национален студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика.

Тази година за първи път журито, с председател проф. Мария Воденска и организаторите, ще представят резултатите от Националния студентски конкурс в програмата на изложението във В. Търново – имената на победителите, както и официалните сертификати за участие на студентите от всички университети в осмото издание на конкурса. Наградените на първо, второ и трето място получават, както всяка година предметни награди на стойност съответно 500, 300 и 200 лв.

Поканите за участие в конкурса са изпратени до университетите в страната, които предлагат бакалавърски и магистърски програми по туризъм. Студентите предварително са запознати с критериите и техническите изисквания към разработките, с които ще участват в традиционния конкурс.

Критерии:

  • Студентите да демонстрират наличието на необходимите теоретични знания и умения за събиране, обработка, анализ и представяне на информация за вътрешния туризъм в България (туристически ресурси, инфраструктура и суперструктура, туристически потоци);
  • Осъществяване на самостоятелен анализ (не просто представяне на данни и факти, или преписване на български източник, или буквален превод на чуждестранен източник);
  • Демонстриране на умения за подходящо онагледяване на анализа;
  • Оригиналност, наличие на собствени идеи, виждания, интерпретации;
  • Логично и структурирано изложение;
  • Добросъвестно цитиране (при използване на мнения, оценки данни или цифри, да се посочват използваните източници).

Техническите изисквания:

  • Максимален обем на разработката – 10 с.;
  • Задължителната заглавна страница съдържа: името на Националния конкурс за студентска разработка 2016, темата, университет, факултет, департамент, катедра, бакалавърска/магистърска програма, трите имена на участника, специалност, факултетен номер, курс;
  • Препоръчителен шрифт: Times New Roman, размер 12 pt и междуредие 1.5 реда, подравняване на текста – двустранно;
  • По желание на участника темата може да бъде допълнена със снимки, илюстрации, таблици или графики в умерен обем, които обаче не са за сметка на посочения текст;

Краен срок за предаване на разработките: до 1 август 2021 г. вкл. на            e-mail:  pr@pr-bg.eu

МТИ „Културен туризъм“ – Велико Търново тази година ще се състои през есента, паралелно с фестивала на изкуствата и творческите индустрии „Нощ на Самоводската чаршия“. През миналата година за първи път в историята на единственият специализиран форум за културен туризъм на Балканите, поради въведеното в страната извънредно положение, изложението за 2020 г. беше отменено. От 23 до 25 септември т.г. всички събития в рамките на изложението, ще бъдат проведени при спазване на действащите противоепидемични мерки.

Програмата на МТИ „Културен туризъм 2021” – В. Търново, можете да видите на www.culturaltourism.infoи www.read-travel.euслед 6 септември т.г. Повече подробности за Националния студентски конкурс и критериите за участие, както и отличените студентски разработки през годините, можете да намерите на: http://read-travel.eu