Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза

Автор: Авторски колектив (2011), Сборник статии, НБУ, София

Фотография

Фотография

Сборник  „Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза” е подготвен по инициатива на секция „Туризъм” на департамент „Икономика и бизнес администрация” на Нов български университет във време на все по-нарастващ интерес към обучението по туризъм. Реализацията на тази интересна идея на НБУ – за първи път у нас да се привлекат автори от най-различни български университети, където се преподава туризъм, за участие в общ сборник, има за цел да представи широк кръг проблеми на теорията и практиката на туризма на фона на световната икономическа криза, засегнала сериозно туристическата индустрия.

Сборникът съдържа над 30 статии от водещи автори, ръководители на катедри и експерти, които са преподаватели в много университети в София и в страната. Между тях са преподаватели от департаментите „Икономика и бизнес администрация”, „Науки за земята”, „Антропология” и „Кино, реклама и шоу бизнес”  на НБУ, автори от СУ „Св. Кл. Охридски”, Икономическия университет – Варна, УНСС, ПУ „П. Хилендарски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ШУ „Еп. К. Преславски”, ЮЗУ „Н. Рилски”, Бургаския свободен университет и др. За НБУ е чест, че на поканата за участие в този сборник отговориха много от участниците в провежданата в продължение на три години Национална конференция на департамент „Икономика и бизнес администрация” на НБУ – „Висшето образование в туризма – много въпроси и малко отговори”  в рамките на Международната туристическа борса „Ваканция”.

Сред основните теми, които представя изданието, са развитието, проблемите  и тенденциите на международния и българския туризъм в ситуация на реална икономическа криза и предизвикателствата, свързани с нея. Авторите са представили нови и интересни гледни точки към основни водещи дисциплини в обучението по туризъм у нас. Много от материалите в изданието визират управлението на проблемите и тенденциите в развитието на туризма във времето на световната икономическа криза и това го превръща в актуално и полезно издание за образователните институции, държавния и неправителствения сектор.

Сборникът „Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза” включва теми, посветени на: съвременните управленски практики, кризите в туризма, международния туризъм, хотелиерството и ресторантьорството, маркетинга и бранда в туризма, конкурентоспособността на съвременното хотелиерство, Интернет рекламата в туризма, държавните структури в туризма, концепцията „Грижа за клиента”, бутиковите хотели, бизнес туризма,  кризисните комуникации в туризма, СПА и Уелнес туризма, екологичния, здравния, културния, селския и религиозния туризъм…

Изданието е предназначено за университетите и колежите, които подготвят бъдещи мениджъри и специалисти по туризъм, за студентите от различните бакалавърски и магистърски програми по туризъм в България; за дипломантите и докторантите, както и за всички в туризма, които знаят, че именно в този бизнес професионалният успех е невъзможен без формулата: обучение през целия живот…

Много от предложените от авторите теми имат не само практико-приложен характер, но и привличат вниманието с конкретни решения и идеи за развитие на туризма в условията на икономическа криза. Именно със своята интердисциплинарност и иновативност, те представляват интерес не само за студентите, изучаващи днес туризъм в българските университети и колежи. С представените съвременни  изследвания, прогнози и решения сборникът е полезен за туристическия бизнес, за мениджърите в туризма, за представителите в различни държавни структури и неправителствени организации, за всички, които обогатяват своята квалификация и знания в една от най-динамичните световни индустрии.

 

Авторски колектив (2011)„ Туризмът - предизвикателства в условия на икономическа криза”, Сборник статии, Нов Български Университет, София,  ISBN 978-954-535-642-1