ИЗБРАНО ОТ КОЛЕКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ ◆ SELECTED FROM THE COLLECTIONS OF THE NATIONAL POLYTECHNIC MUSEUM

Автор: НПТМ

Фотография

Фотография
Фотография

Съставители: инж. Светозара Карарадева и инж. Веселина Енева

Главен редактор: д-р Екатерина Цекова

Фотограф: Център Алос, Румен Байков

 

София, 2019, ISBN978-954-91619-4-6

 

Каталогът се издава с финансовата подкрепа на Министерство на културата/ The catalog is issued with the financial support of the Ministry of Culture

 

Представителният каталог „Избрано от колекциите на Национален политехнически музей“ е представен на публиката за първи път на специално събитие в края на 2019 г. в експозицията на музея. Елегантното издание eпредставителна извадка на всички аспекти от запазената в музея автентична история на българската техническа и научна продукция за периода от края на XVIIIв. до края на ХХ в.

В каталога са показани 80 експоната от 14 различни колекции – часовници, дворцова колекция, музикални механизми и инструменти, звукозапис и звуковъзпроизвеждане, шевни машини, фотографска техника, кинотехника, транспорт, битова техника, миньорски лампи, радио и телевизия, сметачни машини, съобщителна техника и пишещи машини – част от тях – все още не съвсем познати на широката общественост.

За всяка от представените колекции, водещ текст дава необходимата обобщена историческа справка и основна фактология за обема и нейното съдържание. Включените в албума ценни експонати са придружени с анотация, даваща информация за: тяхното предназначение, производител/авторство, период и място на поява/употреба, обективни характеристики (размери, материали и др.) стил и художествена стойност, а в някои от случаите и  интересна история.

Каталогът удовлетворява очакванията не само на част от традиционната музейна публика, която желае да притежава качествено, съдържателно и естетическо поднесено издание, но и привлича вниманието на нови групи посетители. То е двуезично – на български и английски език, което го прави интересно и полезно и извън България. С издаването му се попълва една празнина в популяризиращата, образователната и информационната политика на музея.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Уважаеми читатели,

Пред Вас е първият изчерпателен и професионално подготвен каталог на Националния политехнически музей в София. Той стана възможен благодарение усилията на целия екип, а също и благодарение финансовата подкрепа на Министерството на културата. Каталогът съдържа 80 снимки на едни от най-атрактивните и значими технически образци, съхраняващи се в музейните фондове и в постоянната ни експозиция. Снимките са направени по такъв начин, че да покажат както техническата страна и функционалността, така и безспорния естетически вид на повечето експонати. Подборът на движимите културни ценности, които сега са пред очите Ви, е извършен на принципа на значимостта им по отношение на технологията - актуална и/или новаторска към периода, в който са създадени, а също и от гледна точка на това – каква художествено-естетическа характеристика притежават.

Експонатите, представени в каталога са обединени в групи - на колекционен принцип. От някои колекции са подбрани повече, от други по-малко образци, но каталогът определено е представителна извадка на всички аспекти/теми от запазената в музея автентична история на българската техническа и научна продукция за периода от края на XVIIIвек до наши дни.

Всеки представен в каталога експонат е придружен с анотация, даваща информация за: неговото предназначение, за производителя/автора, за периода и мястото на неговата поява/употреба, за обективните му характеристики (размери, материали и т.н.), за стила и художествената му стойност, а също и за интересната му история (ако такава е достигнала до нас). За всяка колекция има и водещ текст, който дава необходимата обобщена историческа справка, а също и основната фактология за обема и  съдържанието на колекцията, както и за начина на нейното създаване. Надяваме се, че поднесен по този начин, каталогът е лесен за възприемане –богато илюстриран и в същото време достатъчно информативен.

Екипът на Националния политехнически музей вече 62 години посвещава всеки свой ден на каузата: да опазим постигнатото от българския технически гений и достойно да го покажем на всяко следващо поколение и в България и по света. Настоящият каталог е поредна, надяваме се - успешна стъпка в тази посока.

Приятно разглеждане и четене! А за повече информация и подробности, моля, заповядайте в нашата експозиция или се свържете с нас на адреса ни в София - ул. „Опълченска“ № 66,на тел +3592 931 80 18,на ел. адрес polytechnic@abv.bg, в уеб страницата ни: http://polytechnic-museum.com/ или на Фейсбук профила ни:„Национален политехнически музей“ (www.facebook.com/NPTMsofia).

 

Д-р Екатерина Цекова

Директор на музея