РЕГИОНЪТ НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОТ НЕОЛИТ ДО СРЕДНОВЕКОВИЕ

Автор: Мая Иванова

Фотография

Фотография

Редактор Пламен Мадемов, Изд. Исторически музей – Горна Оряховица, 2014 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

„Регионът на Горна Оряховица от неолит до средновековие“ има за цел да запознае читателите с археологическото наследство на територията на община Горна Оряховица, както и да ги провокира към търсене и опознаване на следите от миналото. Описани са резултатите от редовни археологически разкопки, сондажни проучвания и теренни издирвания. Читателят ще се запознае с откритите структури и материали от неолитното селище в района на Гимназията, късноантичната и средновековната крепост „Ряховец”, късносредновековните некрополи от с. Янтра и редица други обекти. С богат илюстративен материал и библиография книгата представя редица паметници, част от материалната култура на отминалите епохи – праистория, античност и средновековие.

Изданието е предназначено както за специалисти в областта на историята и археологията, така и за широк кръг от читатели.

 

------------

Мая Иванова е завършила специалност „Археология” към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 2012 г. От 2014 г. е уредник в Исторически музей - Горна Оряховица. През 2015 и 2016 г. е заместник-ръководител на възобновените след 24-годишно прекъсване редовни археологически проучвания на крепост „Ряховец” край Горна Оряховица. Носител е на Годишната награда на Община Горна Оряховица за принос в науката за 2015 г.