ЗАГАДКИТЕ НА ДИРЕКТОРА (музейни гатанки)

Автор: Пламен Мадемов

Фотография

Фотография
Фотография

Издателство „Фабер” - Велико Търново, 2016, ISBN978-619-00-0379-3

ВЪВЕДЕНИЕ

Идеята за тази малка книжка възникна по време на летните „Семейни съботи” в Исторически музей – Горна Оряховица. Тогава с нашите най-малки посетители и техните родители намирахме интересни и забавни начини за запознаване с историята, традициите и обичаите на родния край. Безспорно с най-голямо вълнение всички очакваха седмичната „Загадка на музея”!

В музейните гатанки се постарахме да представим различни предмети от експозициите на Горнооряховския музей, които вече са излезли от ежедневната ни употреба и трудно могат да бъдат видени на друго място, освен в музеите. Всеки един от тези експонати обаче е имал съществено значение в битието на нашите предци. Нещо, без което трудно биха си представили своя дом, своята работа, своя просперитет или своето самочувствие. Макар и в този вид да са отдавна неизползваеми, почти всички предмети имат своето съвременно съответствие, което бързо се е наместило на същото място и в същата роля, докато не се появи следващото, подобреното…

Искрено се надяваме вълнуващият стремеж за откриване на отговорите да събуди Вашия интерес към историята. Тогава, за да видите експонатите в автентичния им облик или да научите нещо повече за тях – просто елате в музея!

 

---------------------

Пламен Мадемов е бакалавър специалност „Български език и история” на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”. От 2003 г. е магистър по Българска история. Работил е като преподавател по испански език и като експерт „Култура и туризъм” в Община Горна Оряховица. От 2008 г. е на работа в Исторически музей – Горна Оряховица, като от 2013 г. е негов директор.