По света и у дома. Спомени от един живот в туризма

Автор: Гълъб Черпоков

Фотография

Фотография

изд. „Изток Запад", София, 2014 г., ISBN 978-619-152-469-3

ПРЕДГОВОР

48 години от моя съзнателен и активен живот премина в сферата на  туризма. 24 години в условията на централизирана планова икономика и 24 години в условията на пазарна икономика. Имам убеждението, че споделянето на много преживени моменти ще бъдeполезно за сегашните колеги, работещи в този бранш- международния стопански туризъм. От книгата могат да научат полезни неща студентите и преподавателите от средните и висши учебни заведения изучаващи туризъм.

Животът ми мина като едно пътешествие. Много бяха спирките на моя живот: Орехово, Пловдив, Варна, Хасково, София, Бейрут, Дамаск, Кайро и Цюрих. Други над 50 страни от Европа, Азия, Близкия изток, Африка, Северна и Южна Америка аз посещавах, за да върша своята работа. А тя беше да рекламирам туристическите възможности на България, да информирам населението на съответните страни за условията за ваканции в нашите черноморски и планински курорти, за интересните културно-познавателни програми, да възбуждам интереси и любопитство на потенциалните туристи и да организирам пътуванията им до България. Тук на място се постигат желаните икономически резултати- валутни приходи за държавата и положителни финансови резултати за фирмите. Прекият резултат се реализира в хотелите, частните квартири, ресторантите, транспортните фирми, музеи, фирмите с развлекателен бизнес, производство на сувенири и други стоки местно производство.

Гълъб  Черпоков има 56 години трудов стаж, от които 48 години в туризма. Опит натрупан през дългите години - от икономист до генерален директор на големи предприятия и фирми в туризма. Преминаване през всички възможни дейности: хотелиерство и ресторантьорство, строителство и експлоатация на туристически обекти, вътрешна и външнотърговска дейност. Всичко това заслужава да бъде споделено и оценено подобаващо, казва Антон Йорданов, бивш генерален директор на „Транслитекс турс“ в Бейрут, Ливан. Сред по-известните му публикации и интервюта са:

1.   Сп. „Туристически пазар“ , ноември 2002 г. „Пренебрегваме обслужването като фактор за печалба. Днес у нас на мода е  „туристическата конфекция“, липсват ни бутиците“.

2.   Сп. „Туристически пазар“, март 2003 г.„Нещо повече за правната уредба в туризма“.

3. В. „Отзвук“- Смолян,  24 август 2014 г. - „Гълъбът на туризма“.

4. В. „Стандарт“, 14 декември 2014 г. - „Туризмът ни се нуждае от единство“.

5. В. „Жълт Труд“,  18 февруари 2015 г. - „Из спомените на ветерана“.

6. В. „Зареница“ (Родопи-Долен Рупчос),  май 2015 г. - „Родното Орехово винаги се явява в сънищата ми“.

 

Авторът е известно име в туристическия бизнес на България. Автобиографичните факти в книгата по любопитен начин се преплитат със събитията от две политически епохи и два века, през които българският туризъм търси своето място под слънцето. Книгата е полезно и интересно четиво за туристическия бизнес, преподаватели и студенти по туризъм, както и за широк кръг читатели с интереси в историята, философията, пътешествията и туризма.