Разкази от сянката на историята

Автор: Цветана Кьосева

Фотография

Фотография

 

ЦВЕТАНА КЬОСЕВА e хоноруван доцент по музеология в Нов български университет и в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Автор е на 6 моногра­фии, над 100 публикации в научни издания у нас и в чужбина, и на повече от 150 научно-популярни статии. Член е на Международната организация на музеите – ИКОМ, и на Българския национален комитет на ИКОМ. Заместник-директор е на Националния историче­ски музей.

Сред книгите й са още: Недю Александров, Цветана Кьосева- С Христос и Македония в сърцето. Страници от живота на митрополит Методий Кусев (1838--1922). София: Знание, 2000; Руската емиграция в България. (България и руската емиграция 20-те—50-те години на ХХ в). София: IMIR, 2002; Царските колекции в българските музеи, архиви и библиотеки. София: Български бестселър, 2004; Тайните на Третата българска държава. София: Национален исторически музей, 2006;  Първите дами на царска България. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2010; Любов през решетките.

(Любовните писма на Георги Димитров и  и Любица Ивошевич). София: Слънце, 2011)