Винен туризъм – традиции и съвременност

Автор: Авторски колектив

Фотография

Сборник  Винен туризъм – традиции и съвременност (2009), Варна, Изд. Славена, ISBN 978-954-579-805-4

„Винен туризъм – традиции и съвременност” е поредното печатно издание, реализирано от  Варненска туристическа камара, „Славена” и „ФИЛ” в рамките на библиотека „Туризъм”. То е част от инициативите и плод от усилията, съпътстващи организирането и провеждането на Втория черноморски туристически форум посветен на винения туризъм. Книгата е седмата в поредицата публикации от библиотека „Туризъм” на ВТК. В нея са представени резултатите от теоретични и приложни изследвания, добри практики и пътеписи на изявени и признати професионалисти в науката и практиката на българския туризъм.

Авторски колектив: доц. д-р Марин Нешков, доц. д-р Стамат Стаматов, проф. д-р Светла Ракаджийска, проф. д-р Снежина Томова, доц. д-р Соня Алексиева, доц.  д-р Иван Марков, д-р Генка Рафаилова, д-р Пенка Тонева, д-р Венцислав Статев,  д-р Йордан Йорданов, Диана Колчева, Минчо Полименов, Стефка Свещарова, Наско Якимов, Димо Атанасов, Иван Гърнев, Борис Калинков, Доц. д-р Стоян Маринов, Димитър Дичев.

 

 

Уважаеми читатели,

Пред Вас е поредното издание на Варненската туристическа камара, което е част от инициативите и плод от усилията, съпътстващи организирането и провеждането на Черноморския туристически форум в гр. Варна. Самият факт, че то вече намира своята читателска аудитория, дава на организаторите на събитието и техните многобройни помощници и съмишленици увереността и убеждението, че избраният път е правилен. За втори пореден път във Варна се събира международен състав от професионалисти и научни работници за да дискутират и търсят решение на проблемите, свързани с алтернативите за развитие на този най-динамично развиващ се сектор на световната икономика - туризма.  .

Kнигата »ВИНЕН ТУРИЗЪМ: ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕНОСТ»,като печатно издание на Втория Черноморски туристически форум,е осмата в поредицата публикации, реализирани като съвместни издания от Варненската туристическа камара, “Славена”ООД и “ФИЛ”ООД в рамките на библиотека „Туризъм”. До сега публикуваните книги по теми, заглавия и хронология са:

1. “Религиозният туризъм: Манастирите - носители на българската духовност"

2.“Специализираните туристически продукти на България”;

3.„Качеството на българския туризъм – мит и реалност”;

4.“Технологичните иновации и туризмът на България”;

5.“Българският туризъм – управление и ефективност”;

6.«Конкурентоспособност на туристическите дестинации в югоизточна Европа»;

7.Българският туризъм – приоритети за развитие”.

Настоящото издание е посветено на винения туризъм като основна съвременна алтернативна форма на туризъм. Представените в нея теоретико-приложни разработки, добри практики и пътеписи са дело на изявени и признати професионалисти в теорията и практиката на българския туризъм, винопроизводството, сомелиерството, застраховането и медицината. Убедени сме, че техните изследвания, идеи и предложения за решения ще допринесат за бъдещото успешно развитие на винения туризъм у нас, а с това и на България като конкурентна туристическа дестинация.

Книгата нямаше да стане факт без помощта на съорганизаторите и спонсорите на инициативата. Благодарим им за подкрепата като поместваме техните рекламно-информационни материали на страниците на изданието. Те са доказателство за тяхната съпричастност към успешното утвърждаване на България като успешна туристическа дестинация.

Успех на всички автори, читатели и участници във Втория Черноморски туристически форум !

Доц. д-р Марин Нешков,

Председател на Варненска туристическа камара

октомври, 2009 г.

гр. Варна