ПЛАКАТ „РЕСТАРТ НА ТУРИЗМА – НОВА НАДЕЖДА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ – ВАРНА, 23-24 АПРИЛ 2021

Фотография

Галерия

Информация за изданието

По традиция  в рамките на традиционния форум беше създаден плакат, посветен на основната тема на събитието. Четиринадесетият Черномрски туристически форум се проведе в белязана от рестрикции и отрицателни емоции пандемична обстановка.

Затова основната тема на изданието „Рестарт на туризма – нова надежда“, както и отделните панели трябваше да вдъхват оптимизъм и надежда. Няма нищо по-оптимистично от образите на деца в стремежа им да полетят и да покорят света. Така че плакатът е своеобразен символ на свободата на човешкия дух, която ще продължава да движи света напред.

 

Информация за участника

Варненска туристическа камара е регионална туристическа организация, създадена през 1991 г. Сдружението обединява на доброволен принцип браншови организации, дееспособни физически лица, юридически лица от сферата на туризма - хотелиерски, ресторантски, туроператорски и туристически агентски фирми, финансови, производствени, транспортни, и търговски дружества, имащи отношение към туризма, учебни заведения, подготвящи кадри за туризма.

В своята 30-годишна история Камарата е действала, следвайки своя девиз „Заедно ще постигнем това, което не можем да направим поотделно!“ Членове на сдружението са участвали във всички работни групи по въпроси на туризма, създавани от община Варна, както и в конституираните обществени и консултативни съвети по туризъм. В продължение на 15 години, от 1992 до 2007 година, Варненска туристическа камара организира второто по големина туристическо изложение в България „Панаир на туризма и свободното време“.

 Други по-известни инициативи на сдружението са Черноморският туристически форум с международно участие, провеждан от 2008 година и обединяващ усилията на общини, бизнес и образователни институции в сферата на туризма, както и Кулинарната изложба „Да споделим Никулден“, която се превърна във фестивал с благотворителна кауза.

Варненска туристическа камара е член на Съюза за стопонска инициатива, Консорциума за развитие на икономиката и туризма и Алианса „Българско Черноморие“.