WWW.MUSEUMPAN.COM

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Галерия

Сайт на Исторически музей – Панагюрище

 

Целта на www.museumpan.com – сайта на Исторически музей – Панагюрище е възможността да се представим пред колегите, бизнеса и широката аудитория от посетители на музея. Правилното изложение на информацията, точните думи и послания са в основата на интернет страницата, чрез която да се информират гостите на музейната институция и общината. На уебсайта са показани както историята на панагюрския край, така и информация за актуалните събития.

Информацията е структурирана спрямо тематиката на музея в отделни панели и чрез снимки, текст и видео музеят е представен по най-добрия начин. С определянето на ключови думи и фрази за СЕО оптимизация на сайта постигаме популярност в интернет пространството. Навременното отразяване на събитията спомага за допълнителното промотиране на дейността ни.

Представянето е целенасочено, лаконично и полезно за читателя. Информацията, публикувана на сайта на Исторически музей – Панагюрище, е насочена не само към българската аудитория, но и към аудиторията от цял свят с възможността за автоматичен превод на още осем езика. Секциите са достъпни и улесняват посетителя в намирането на информация.

 Осигурена е възможността за обратна връзка с посетителя на сайта и получаването на своевременнен отговор. Линкови връзки препращат посетителя на сайта до наши партньори – обществени организации, културни институции, хотели. Полезни връзки има с актуална информация в Министерството на културата, а също така и с МОН, както и множество информация за широката публика.