Фотография

Галерия

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –ПЛОВДИВ СПЕЧЕЛИ ФИНАНСИРАНЕ С ПОРЕДЕН ПРОЕКТ, ТОЗИ ПЪТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ФОНДОХРАНИЛИЩА

19.06.2021

На 11 юни бяха обявени резултатите от конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на Министерство на културата на Република България за 2021 година. Проектът на Регионален исторически музей – Пловдив – „Подобряване на средата за съхранение и опазване на културните ценности във фондовете на РИМ – Пловдив”, спечели пълно финансиране. Общата стойност на проекта е 8880 лева.

Създаването на оптимални условия за опазване и съхранение на музейните културни ценности е важна задача за музея. Цялата дейност на институцията се базира на музейните колекции, което предопределя опазването им като основна и първостепенна задача. Всички предмети са подложени на естествено стареене и ако условията за съхранение са неблагоприятни, този процес може да се ускори. Чрез настоящия проект, Регионален исторически музей - Пловдив ще дооборудва хранилищата си с влагоуловители, измерватели за температура и влага, метални шкафове за оръжие, шкаф за съхранение на особено ценни движими култури ценности, пликове и папки за снимки, документи и движими културни ценности, отпечатани върху текстил. Оптимизирането на хранилищата ще осигури правилното съхранение на оригиналните културни ценности за много дълъг период от време. Оборудването ще позволи да бъде направена стройна и удобна за ползване подредба на културните ценности, което ще гарантира тяхната безопасност, но и ще улесни работата на музейните специалисти.

Проектът има още една цел – дигиталното време, в което живеем създава благоприятни условия и дейностите, които се извършват във фондохранилищата могат да бъдат „изкарани на светло” чрез дигитални видеа и виртуални турове, което ще ни позволи да популяризираме изключително отговорни и трудоемки дейности на музейната институция и музейните специалисти, които остават скрити и сравнително непознати за широката публика.

Фондохранилищата, които Регионален исторически музей – Пловдив ще оптимизира се намират в: Музеен център за съвременна история на ул. „Ангел Букорещлиев” № 14; Музейна експозиция "Българско Възраждане” на ул. "Цанко Лавренов" № 1; Музейна експозиция "Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век" на ул. "Митрополит Паисий" № 2;