Фотография

Галерия

СЕМИНАРИ В БУРГАС И ВАРНА ПРЕДСТАВЯТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРОЕКТ SILK ROAD LOCAL CULTURE

01.11.2020

Проектът Silk Road Local Culture има за цел да насърчи икономическото и социалното развитие в цялата зона на Черно море, както и да засили развитието на туризма и сътрудничеството на туристическото предприемачество, свързано с наследството по Пътя на коприната. В сътрудничество между България, Гърция, Румъния, Армения и Грузия се разработват маршрути, разработват се сертификат и наръчник за SILCNET Label, изработват се уеб-платформи и ГИС системи за лесна откриваемост на културни и туристически обекти на територията на тези страни.

В края на м. октомври, пред участници от туристическия бизнес, общински институции и университетските общности на двудневни семинари в Бургас и Варна, бяха представенипредимствата на включването на туристическите обекти в тази европейска мрежа. В няколко отделни модула лекторите презентираха темите за:

  • „Туризмът и културно наследство по пътя на коприната“
  • „Анализ и оценка на местната заобикаляща среда“
  • „Туристически ресурси на проектната територия“
  • „Сертификационният знак SILCNET”

Международният проект „SILC Road local Culture” в Икономическия университет – Варна, се реализира от началото на 2019 г. и продължава по Съвместна оперативна програмаЧерноморски басейн 2014 - 2020“. Той обединява екипи от пет страни – Гърция, България, Армения, Румъния и Грузия. Водещ партньор на проекта е Aristotle Unversity of Thessaloniki – Гърция.

Целите на проекта включват идентифициране, документиране и картографиране на културния отпечатък на Пътя на коприната, оценяване и разкриване на потенциала за развитие на районите, които попадат на древния търговски път; създаване на виртуална обсерватория – иновативен инструмент за информация, който има за цел да формира интересни дестинации и да популяризира неизвестното и неизползвано културно наследство на местно и междурегионално равнище по линията на Западния път на коприната.

Дейностите и успешната съвместна работа на екипите в „SILC Road local Culture” се фокусира в създаване на предприемаческа SILCNET мрежа, в която ще се прилагат единни стандарти на туристическа услуга и туристически продукти, членовете ще обменят и споделят своите знания и опит и др.