Фотография

Галерия

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ ПРЕДСТАВЯ „ГРАДИНАТА – ВРЕМЕНА И ПРОСТРАНСТВА“

14.10.2020

Изложбата на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, е резултат от работата по проекта „Градината – място на биокултурно разнообразие и интердисциплинарно пресичане“, в който изследователският интерес е насочен към взаимните връзки и влияния между растителния и социалния свят.

Каква е ролята на растенията за формирането и поддържането на екзистенциална база, на културни ценности и символи? И от друга страна – каква е ролята на човека за трансформациите в растителния свят, как неговите икономически и културни ориентации, социални отношения, градинарско знание и опит, стопански и кулинарни практики се отразяват на растителното разнообразие, как влияят върху селекцията, запазването, модифицирането или загубата на растителни генетични ресурси? За терен са избрани домашните градини, защото те се характеризират с голямо растително разнообразие и близост до дома, а поради това – и с по-чести срещи на стопаните с растенията.

Проектът събира изследователи от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Финансира се от Фонд „Научни изследвания“ (договор ДН10/1).     

Специален акцент на гостуването на изложбата в Регионален етнографски музей – Пловдив са местни форми културни растения от селата Старо Железаре и Куртово Конаре.

Изложбата може да се разгледа в салона на Регионален етнографски музей от 12 до 31 октомври 2020 г.