Фотография

Галерия

ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ С ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ СВЕТОВНИ КОТВЕНИ КОЛЕКЦИИ

27.07.2020

През 2012 г. в Ахтопол бе създадено Сдружение „Черноморска Странджа” - неправителствена организация, която обедини учени, общественици, местни граждани и приятели на южния ни град поставили си за цел превръщането на изключителното му културно наследство в ресурс за развитие. Чрез неговата активност ахтополското гражданство постепенно беше приобщено към идеите, които определят дейността му, а специалистите по Черноморска Странджа бяха припознати като част от културната общност на града.

Под председателството на народния представител инж. Петър Кънев сдружението беше ангажирано с издирването, регистрирането, научната обработка и публикуването на многобройни находки намерени по Странджанското Черноморско крайбрежие. Така дойде и първият резултат – създаде се голяма котвена колекция, която бързо придоби известност като най-южната туристическа „музейна“ атракция по нашето Черноморие. Сред стойностните прояви на сдружението са и провежданите поне два пъти годишно „кръгли маси“, утвърдили се като престижни интердисциплинарни научни форуми за Черно море.

В последният неделен ден на месец юли, по инициатива на инж. Петър Кънев бе представена обогатената колекция на създадения музей на котвата. В условията на пандемията от корона вирус бе поканен ограничен кръг и представянето стана в присъствие на народните представители проф. Иво Христов и ЧавдарВелинов, и двамата жители на съседно Царево, ръководителя на Програмно-координационния център за научни изследвания ЕКОПАН д-р Стефан Пейков, отец Йордан Поповот църквата „Св. Възнесение Господне” в Ахтопол, гости на града и представители на медиите.

Обогатената експозиция бе представена от д-р Атанас Орачев, председател на Научния съвет на Сдружение „Черноморска Странджа“. Ето какво каза той при откриването: „Освен някои уникални екземпляри на основното корабно съоръжение - котвата, които обхващат четири хилядолетия - от II хил. пр. Хр. до XX век включително, в музейните витрини и тревни площи са представени и разнообразни находки от местните пристанищни акватории и прибрежни разсипи. Всички те са намерени в акваторията, а в последните години зачестиха и даренията на християнски артефакти, най-ранните от които датират от IV- VIв. сл. Хр. насетне. Освен много кръстчета, тази година във фонда „История на котвата“ постъпи като дарение и една изключителна находка от XII- XIIIвек - горна част на реликварий, върху който са представени светците войни Св. Димитър, Св. Георги и Св. Теодор“.

Пред присъстващите бе съобщено, че музейната експозиция е достъпна всяка вечер от 18.оо до 21.оо часа със свободен за българските и чуждестранните гости вход, но при условията на правителствените разпоредби на COVID-19. В Ахтополската музейна експозиция снимането и селфитата са разрешени и нещо любопитно за туроператориге по Южното Черноморско крайбрежие -  беседите дори по предварителна заявка са безплатни...

Инж. Петър Кънев информира присъстващите за предстоящото подписване на договор за сътрудничество с Регионалния исторически музей Бургас с директор д-р Милен Николов и за провеждането на обичайната „кръгла маса“ през есента, на която по традиция се съобщават резултатите от летния изследователски сезон по българското черноморие.

 

Снимка: Музеят на котвата в Ахтопол разполага с много богата колекция от котви, окачествена като една от най-големите в средиземноморските страни. За мащаба й говори, че част от събраните котви са изложени на затревени площи под открито небе (Снимка:Татяна Байкушева).