Фотография

Галерия

СВЕТОВНАТА КАРТОГРАФИЯ ИЗБРА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

08.01.2020

В кратко съобщение до своите членове и партньори Българската картографска асоциация (БКА) съобщи, че 8-мата Международна конференция по картография и ГИС ще се проведе в гр.Несебър от 15 до 20 юни 2020 г.

Новината дойде малко след 18-тата  Генерална асамблея на Международната картографска асоциация (ICA), проведена на 20 юли 2019 г. в Токио, Япония, на която председателят на БКА проф. Теменужка Бандрова бе избрана за вицепрезидент на Международната картографска асоциация. Този избор бележи най-високата позиция, заемана от български учен в световната картография, сподели д-р Стефан Пейков, член-учредител на БКА, който обогати информацията за голямото събитие:

„Справедливо е да отбележим, че българската картография пое по възходящия път на своето развитие и международно утвърждаване със създаването на национална асоциация (БКА) през 2011 г., което стана под ръководството на проф. Бандрова. А този път започна години по-рано с провеждането на Първата международна конференция по картография и ГИС в кк Боровец през 2006 г.

И така: от 2006 до 2018 г. благодарение на последователни усилия и системна работа Картографската конференция успя да приобщи към своята програма представители на 60 страни, които в условията на една благоприятна интердисциплинарна среда развиваха своите идеи, заложени в изнесените повече от 600 научни доклада. Този деликатно направляван процес за създаване и транслиране на ново геопространствено знание изведе българската картография и ГИС на едно от забележимите места в релефа на световната наука.

Насрочването през 2020 г. на 8-мата Международна конференция по картография и ГИС в гр.Несебър е рядко признание за мястото на черноморския град в историята на този процес. То е заслужено - през изминалите години Община Несебър и нейните кметове поощриха издирването и създаването на собствена картографска колекция, подпомогнаха няколко амбициозни картографски проекта, стимулираха издаването на първата 3D карта на Старинен Несебър спечелила престижно международно признание, представиха в църквата Христос Пантократор най-интересните и ценни старинни карти на Черно море (изложбата беше посетена до 2019 г. от над 60 000 души). Несебър успя да убеди взискателната комисия на организаторите на 8-мата конференция, че може да осигури отлични условия за световния форум в новоизградения Артиум център за култура и образование.

В началото на 2020 г. подготовката за 8-мата Международна конференция по картография и ГИС навлезе в своята организационна кулминация. Новината, че Семинарът за намаляване на риска от бедствия, решения и иновации е включен като специална част от конференцията и привлече вниманието и на управляващите елити от целия свят. Програмата на конференцията в Несебър бе преценена като подходящ форум на който трима президенти на международни организации ще изнесат ключови доклади. Това са Тим Трейнър (САЩ) – председател на Международната картографска асоциация, д-р Алесандро Анони (Италия) – председател на Международното общество за дигитална Земя и проф. д-р Георг Гартнър от Техническия университет във Виена, бивш президент на MKA, Австрия.

Не само докладите на тези световно утвърдени специалисти и ръководители на международни организации уплътняват програмата на конференцията. Научни форуми като този носят истинска жътва от иновации в полето на геопространствените науки. Срещата в Несебър е един от елегантните способи за придобиване на нови знания, от които се нуждае не само управлението и стопанисването на българското Черноморско крайбрежие, а и всички страни от региона. Разбира се, въпрос на усет и предприемчивост. И затова се сещаме да запитаме: Колко български централни ведомства, областни управи и общини ще заявят участие на своите експерти и специалисти в несебърската среща на Световната картография и ГИС, за да улеснят трансфера на най-новите резултати в своята практика?

Предстоящата 8-ма Международна конференция по картография и ГИС в Несебър е добър старт за новия летен сезон на една от българските общини, чийто старинен град е световно културно наследство. Достатъчно е човек да прочете кои са медийните партньори на конференцията (между тях са най-авторитетните списания по геопространствени науки), за да разбере, че темата Несебър ще присъства трайно преди и след сезона в международните специализирани медии. Перфектен избор от страна на ръководството на черноморската община, богат на възможности за солидно представяне и реклама сред влиятелна професионална общност, която създава картите на света. (илюстрация Старинен Несебър – въздушна снимка, архив на Община Несебър).