Фотография

Галерия

ЕТНОЛОЗИ И ФОЛКЛОРИСТИ ОТ ИЕФЕМ – БАН ПРЕДСТАВЯТ ОНЛАЙН ПРОЕКТА „БЪЛГАРСКА ЕТНОГРАФИЯ"

06.10.2019

Изложба от девет пана, представя съдържанието на уебсайта „Българска етнография" (https://balgarskaetnografia.com) в Националния етнографски музей. Разположени във фоайето, свързващо експозиционните зали на първия и втория етаж на източното крило на Княжеския дворец, те могат да бъдат разгледани до 20 ноември 2019 г.

„Създаването на уеб сайта „Българска етнография“ идва в отговор на нарасналия в последните години интерес към културното наследство и традициите и на желанието да предложим на читателя съвременен поглед към българската етнография от специалисти по проблема," споделя ръководителят на проекта доц. д-р Евения Троева. "Сайтът представя българската етнография в нейното многообразие: празници, вярвания, календар, обреди от жизнения цикъл, елементи от материалната култура (бит, храна, облекло), социо-нормативна култура, етнографски групи, етно-религиозни общности, етнография на българската диаспора, фолклор."

Към момента на уебсайта са качени 230 научно-популярни статии, разпределени в няколко раздела: Етнографията; Жизнен цикъл; Родство; Групи и общности; Празници и обичаи; Бит, поминък, начин на живот; Светоглед; Народно творчество. Към темите се предлага илюстративен материал с оглед добро визуализиране на разглежданите културни елементи. Значителна част от снимките са подбрани от Народописния архив и от Националния център за нематериално културно наследство към ИЕФЕМ.

Сайтът предоставя на читателите възможност както за едно по-детайлно навлизане в българската етнография, така и за бързи справки по отделни теми. В края на всяка от статиите е предоставена библиографска справка за налични публикации по темата, така че потребителите при нужда биха могли да разширят познанията си със специализирани изследвания по даден въпрос.

В реализирането на проекта са включени както утвърдени учени, така и докторанти и постдокторанти. Автори на текстовете са 52 изследователи, 50 от които са от колектива на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Сайтът е отворен за допълване с нови статии и илюстрации.