Фотография

Галерия

ХІІІ ГОДИШНА СРЕЩА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ГРАДОВЕ КЪМ ЮНЕСКО

04.07.2019

Във Фабриано, Италия се проведе ХІІІ-та годишна среща на творческите градове към ЮНЕСКО. Място с богата култура и съхранено минало, Фабриано предложи големи възможности пред габровските представители, водени от проф. д-р Светла Димитрова, директор на музей „Етър”. Габрово и София са българските градове, включени в мрежата на ЮНЕСКО.

„Установихме много важни за нас контакти с представители на градове от клъстера, в който е Габрово – „Занаяти и народни изкуства”. Аз участвам за втори път в работата на клъстера и това ми дава увереност, че сме разпознаваеми, че можем да разчитаме на партньорства. Важно е да отправим покани към представители на творческите градове със значение за Габрово. Тук те ще могат да се запознаят с условията, които ние предлагаме – и за резиденции, и за представяне на различни занаяти. Смятам, че участието на Габрово в тази мрежа ще става все по-активно”, каза проф. д-р Димитрова.

Доброто впечатление, оставено от представителите на Габрово при предишната среща дава своите бързи резултати. От Португалия, град Барселос, е отправена покана за включване в международен панаир на занаятите през август. Покани имат, освен Габрово, само градове от Италия и Франция. Проф. д-р Светла Димитрова е убедена, че е направена сериозна проверка доколко стойностен партньор е Габрово.

„Колкото по-често се водят индивидуални разговори, толкова по-голяма е увереността, че могат да се намерят стойностни партньори. Личните контакти дават възможност за ясна преценка с кого и как можем да си партнираме, да намираме общи идеи за бъдещето”.

Проф. Димитрова е убедена, и е споделила това с ръководството на Община Габрово, че е добре да има един представител, който да е постоянен, за да бъде разпознаваем за останалите участници в годишните срещи от мрежата на ЮНЕСКО. „Останалите членове на делегацията могат да бъдат различни, но присъствието на една водеща фигура дава възможност за устойчивост. За останалите тази личност се превръща в символ на дадения град, в случая на Габрово. Честата смяна на лицата в делегацията, според мен, ще изисква ново и ново запознаване.

На срещата във Фабриано видяхме и добри и лоши практики. И едните, и другите са полезни. Общото ми усещане е, че Габрово е активен участник в мрежата на ЮНЕСКО, заема добро място и е желан партньор”, сподели проф. Димитрова.

 

По време на участието си в годишната среща на мрежата от креативни градове на ЮНЕСКО габровската делегация се включи активно в работата на клъстера, към който градът принадлежи – „Занаяти и народни изкуства”. Установени бяха добри контакти с представители на населени места от различни континенти – в това число Африка, Азия, Южна и Северна Америка. Обсъдените с отделните делегации възможности за обмен ще дадат своя положителен резултат още през следващите месеци.