Фотография

Галерия

ТРЕТА КРЪГЛА МАСА „УНИВЕРСИТЕТЪТ СРЕЩА МУЗЕЯ“ В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

06.06.2019

За трета поредна година в Нов български университет на 3 и 4 юни се проведе кръгла маса „Живите наследства и музеят (между експониране, анимиране, разиграване, създаване на възстановки и нови културни практики)“. Организатори на форума са НБУ и Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, съвместно с Регионалния исторически музей - Русе, Пловдивския университет – катедра „Етнология“ и Регионалния етнографски музей – Пловдив.

 Във форума участваха преподаватели от университети, специалисти от музеи, мениджъри в сферата на културата и студенти. Водещи на третата кръгла маса бяха доц. д-р Ирена Бокова, доц. д-р Васил Гарнизов, проф. д-р Николай Ненов, доц. д-р Меглена Златкова и доц. д-р Ангел Янков. Модератор на кръглата маса беше д-р Ирена Тодорова, изпълнителен директор на РЦОНКНЮЕ – София.

Кръглата маса е насочена към многообразните отношения и връзки, които се създават между нематериалното културно наследство, наричано още живо наследство, и музеят като една от основните институции пазители на наследства, които имат роля да създават среда за общуване и познание. Кръглата маса покани към споделяне на опит, добри практики и рефлексии, наблюдения и изследвания по обширната тема за представяне, разиграване, анимиране, „реконстуриране“ на живи наследства. В нея се включиха утвърдени имена на водещи и участници като изследователи и мениджъри в сферата на културата и музейните практики.