Фотография

Галерия

НАГРАДА ЗА АЛБУМА „75 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАНАГЮРИЩЕ”

22.05.2019

За поредна година на МТИ „Културен туризъм 2019" бяха обявени наградите наседмото издание на Националния конкурс READ& TRAVEL  („ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ“). В категорията за най-интересни туристически издания за 2018 г. с поощрителна награда журито отличиалбума „75 години Исторически музей – Панагюрище” на екипа на музея с научен ръководител доц. д-р Атанас Шопов.

През 2018 г. се навършиха 75 години от създаването на Исторически музей – Панагюрище. Албумът „75 години Исторически музей – Панагюрище” (Издателство ФАБЕР, 2018) е посветен на юбилея и съдържа документи, фотографии и статии, свързани с развитието на музейната институция през годините. Те са представени в няколко раздела с кратко описание към всяка фотография и документ. Той съдържа информация за възникването и развитието на град Панагюрище и създаването на музея.

Концепцията за изготвянето на албума е да представи развитието на Исторически музей – Панагюрище през годините. Идеята на екипа е включването на различни  теми, свързани с развитието  на музейното дело в Панагюрския край, съхраняването и поддържането на движимите и недвижими ценности, изработването и направата на временни и постоянни експозиции, научната, изследователската и популяризаторската работа на специалистите през годините.

Представени са чрез снимки и организираните системни археологически проучвания „Средногорие 76“ в района на Панагюрище и Стрелча, 1976 г. Фотографии припомнят за изграждането и откриването на зала трезор „Панагюрско златно съкровище” през 2012 г., която привлича множество посетители от страната и чужбина; придобиването на нова визия и нова експозиция в централната сграда по проект „Панагюрище – столица на свободата“ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г. реализиран в периода 2013-2014 г.”.

Албумът „75 години Исторически музей – Панагюрище” е издаден на два езика – български и английски и с финансовата подкрепа на Министерството на културата.Екипът на съставителите включва:доц. д-р Атанас Шопов (научен ръководител на проекта), Ирина Ботева, Васил Кацаров, Радослав Станчовски, Ирина Конова, Светла Узунова. Преводът на английски език е наНиколай Зарков.

 

Панагюрище се гордее с един от впечатляващите музеи в България

Град Панагюрище е разположен в китна котловина на Същинска Средна гора. От преданията и археологическите паметници се знае, че Панагюрското землище е населявано от дълбока древност. От XV век съществува селището Панагюрище, придобило името си от панаира, устройван на живописния бряг на р. Луда Яна. По време на Османското владичество Панагюрище е със статут на войнуганско селище, което предопределя неговия икономически възход, достигнал връх през ХІХ век.

Панагюрище е един от центровете на Българското възраждане и на борбите за национално освобождение. По време на Априлското въстание 1876 г. градът е център на ІV-ти революционен окръг. Тук населението се вдига най-масово и организирано на борба срещу вековния поробител. Свободолюбивият дух на панагюрци ги приобщава към борбите за национално освобождение и обединение, в които дават над 1 100 скъпи жертви.

Панагюрище се гордее с един от впечатляващите музеи в България, съхранил родовата памет и гордостта ни на достойни българи. Музеят е общоисторически с филиал къща музей „Райна Княгиня“ и с отдели: Археология, Етнология, История на България 15-19 в., Нова история, Най-нова история след 9.IX.1944 г., Природонаучен отдел, Научен архив, сбирки Нумизматика и Художествени произведения; помощни звена – Библиотека със старопечатна литература и над 8 000 тома научна литература и Фондохранилище, организирано в отделни сгради. Движимите културни ценности наброяват над 21 000 единици, а сградите, които са недвижими културни ценности с национално и местно значение са: къща музей „Райна Княгиня“, Дудекова къща, Дринова къща, Тутева къща, Лекова къща, Джунова къща и Хаджидимитрови къщи.