Фотография

Галерия

В РЕМ-ПЛОВДИВ: „БИСТРИШКИТЕ БАБИ. АРХАИЧНИЯТ ДВУГЛАС – МОСТ ВЪВ ВРЕМЕТО“

15.05.2019

През 2005 г. групата „Бистришките баби” е провъзгласенa от ЮНЕСКО за „Шедьовър на устното и нематериално културно наследство на човечеството”, а през 2008 г. е вписана в Представителния списък на ЮНЕСКО на елементи на нематериалното културно наследство.

Жените от Бистрица – наши съвременници, изпълняват и до днес архаичен двуглас, за който се приема, че е една от първите форми на човешка музикална изразност. Певческото им умение е съхранявано през столетията, предавано от поколение на поколение. Изпълнителската виртуозност на „Бистришките баби“, очертава  характеристики на локалната култура в селището, която чрез универсалните си стойности се вписва в букета на европейски ценности, осъществявайки връзки с международни културни пространства.

Проектът

На 18 май 2019 г. – Международния ден на музеите, от 18 ч. в Етнографски музей – Пловдив, посетителите, ще имат възможност да бъдат съпричастни на изпълненията на Бистришките баби – изпълняваща архаичен двуглас певческа група, вписана в Представителния списък на ЮНЕСКО на елементи на нематериалното културно наследство. В подходящата среда на възрожденската къща, в която се помещава Музеят, певческото изкуство на жените от Бистрица, за пореден път ще докаже своите високи стойности, съхранявани през столетията и адресирани в днешния ден към съвременния човек. Изпълняваните архаичните песни отвеждат днес към зората на човешката цивилизация, но и показват как важните за човечеството културни ценности преминават във времето, предавайки се от поколение на поколение, като изграждат устойчиви представи.

Представянето in viva voce на феномена на Бистришките баби, съпътствано от документална изложба,  предоставя уникална възможност за посетителите: да проникнат в същината и дълбоките корени на една древна култура – неразривна част от европейската, каквато е българската; да усетят как древните културни корени транслират стойности в моделирането на новата култура. Ситуирана във възрожденската градска урбанна визия, предлагаща прекрасната, построена през 1847 г. къща на Аргир Куюмджиоглу, виртуозно изпълнената архаична песенност на Бистришките баби, се превръща в пулсиращ механизъм, отворен за и към културните пространства на Европа, но ревниво пазещ традиционните ценности, върху които модерната култура на българите стъпва. Какво по-ясно послание за света, отправено от Европейската столица!

Събитието е част от дейностите, отбелязващи Европейската културна столица Пловдив 2019.