Фотография

Галерия

ИЗЛОЖБА ЗА АПОЛОНИЯ/СОЗОПОЛ В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

26.03.2019

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” съобщи на официалната си страница http://www.nationallibrary.bg/wp/?p=63584&lang=bg, че е включила в културния си  календар за 2019 г. изложбата „Аполония/Созопол – град в спиралата на вечността“ и разпространи покана за нейното откриване.

Проявата е добре замислен и професионално разработен културен проект, който заслужава обществено внимание с подхода към темата и с дългосрочните цели, които си поставя. Изложбата се организира от НБКМ и Община Созопол в партньорство с Военно-географската служба на Министерството на отбраната, Международния търговски и културен център Геопан – Бургас и Общинския културен институт „Музеен център” – Созопол.

Изложбата ще бъде представена от 2 април до 2 май 2019 г. в централното фоайе на библиотеката.