Фотография

Галерия

ПРЕДСТОИ СЕДМИЯ НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА РАЗРАБОТКА НА ТУРИСТИЧЕСКА ТЕМАТИКА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

22.03.2019

За седма поредна година в рамките на Международното туристическо изложение „Културен туризъм 2019”  – Велико Търново, ще се проведе Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика, в който участват студенти от цялата страна.

Международното изложение се организира от 18 до 20 април 2019 г. с любезното съдействие на Министерство на туризма, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Асоциация на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА) и Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов”. Домакин на форума е Община Велико Търново.

Както всяка година, журито с председател проф. Мария Воденска и организаторите ще представят Националния студентски конкурс (тема, критерии, изисквания, срокове и др.) в програмата на изложението във В. Търново (19 април т.г.). В миналогодишното издание на конкурса участваха 20 студенти от пет университета: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Стопанска академия „Димитър А. Ценов”,СУ „Св. Климент Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски” и Нов български университет. Те представиха разработки по самостоятелно  избрана от тях тема, свързана с развитието, състоянието и проблемите на туризма.

За 2018 г. първа награда спечели Анжела Стоянова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (бакалавър втори курс, специалност „Туризъм”, Стопански факултет, катедра „Туризъм”) за темата: „Нудизъм – начин на живот или средство за изява”. Втора награда беше присъдена на Радина Дамянова от ЮЗУ „Неофит Рилски” (бакалавър четвърти курс, специалност „Туризъм”, Стопански факултет, катедра „Туризъм” ) за темата :„Литературен туризъм в България?”. Трета награда получи  Екатерина Иванова от Нов български университет (бакалавър по туризъм, департамент „Администрация и управление”) с разработка на тема: „Тенденциите в кулинарните продукти”. В миналогодишния конкурс журито присъди и поощрителна награда на Деляна Генова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (бакалавър втори курс, специалност „Туризъм”, Стопански факултет, катедра „Туризъм”) за темата Възможност за реализация на студентите от специалност туризъм в редовна форма”. Наградените разработки за 2018 г. , както и всички отличени от 2013 г. до днес, могат да се видят по години на:  www.read-travel.eu– Награди.

Какво трябва да знаят студентите, които ще участват и тази година в Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика на Международното туристическо изложение „Културен туризъм 2019”  – Велико Търново?

Критерии:

 • Студентите да демонстрират наличието на необходимите теоретични знания и умения за събиране, обработка, анализ  и представяне  на информация за вътрешния туризъм в България  (туристически ресурси, инфраструктура и суперструктура, туристически потоци);
 • Осъществяване на самостоятелен анализ (не просто представяне на данни и факти, или преписване на български източник, или буквален превод на чуждестранен източник);
 • Демонстриране на умения за подходящо онагледяване на анализа;
 • Оригиналност, наличие на собствени идеи, виждания, интерпретации;
 • Логично и структурирано изложение;
 • Добросъвестно цитиране (при използване на мнения, оценки данни или цифри, да се посочват използваните източници).

 

Технически изисквания:

 • Максимален обем на разработката – 10 с.;
 • Задължителната заглавна страница съдържа: името на Националния конкурс за студентска разработка 2016, темата, университет, факултет, департамент, катедра, бакалавърска/магистърска програма, трите имена на участника, специалност, факултетен номер, курс;
 • Препоръчителен шрифт: Times New Roman, размер 12 pt и междуредие 1.5 реда, подравняване на текста – двустранно;
 • По желание на участника темата може да бъде допълнена със снимки, илюстрации, таблици или графики в умерен обем, които обаче не са за сметка на посочения текст;
 • Краен срок за предаване на разработките: до 9май 2019 г. вкл. на е-mail: pr@pr-bg.eu

 

Победителите и наградите се обявяват в навечерието на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Програмата на Международното туристическо изложение „Културен туризъм 2019”  – Велико Търново може да се види след 1 април на www.culturaltourism.infoи www.read-travel.eu.